Wilgoć w domu cz. 6: wilgoć „nieprzewidziana”

Zdarzenia losowe to kwestia trudna do przewidzenia, która może skutkować najróżniejszymi konsekwencjami. Zdarzenia losowe mogą przyczynić się do pojawienia się w naszym domu czy mieszkaniu wilgoci, jej oznak i skutków. Poniżej przyjrzymy się wilgoci wynikającej właśnie z takich zdarzeń, a mianowicie wilgoci „nieprzewidzianej”.

Przekrój przez budynek - oznaki wilgoci  "nieprzewidzianej" wskazane w różnych miejscach budynku i w różnych pomieszczeniach.
Źródło : Azichem – OPUSDry

Wilgoć „nieprzewidziana” lub „przypadkowa” to wilgoć niemożliwa do przewidzenia i wynikająca ze zdarzeń losowych. Do najczęściej występujących przyczyn losowych tego rodzaju wilgoci najczęściej należą wszelkiego rodzaju uszkodzenia instalacji np. wycieki z rur instalacji wodnej, kanalizacyjnej, pęknięcia rur instalacji wodno-kanalizacyjnej, uszkodzenia rur spustowych, uszkodzenia poszycia dachowego, uszkodzenia elewacji ścian, uszkodzenia balkonów, uszkodzonymi bojlerami, uszkodzeniami systemu grzewczego, uszkodzeniami sprzętu domowego (zalania od pralki, zmywarki) i inne w tym również czynnik ludzki np. zapomnienia czy błędy instalacyjne/ montażowe/ wykonawcze.

Wilgoć „przypadkowa” może objawiać się w różny sposób m.in. plamy na murze w rejonie jego uszkodzenia, ewentualnie przebiegu instalacji, przebiegu rur spustowych, uszkodzenia pokrycia czy ściany. W przypadku elementów drewnianych nie tylko zawilgocone plamy ale również pęcznienie drewna, wygięciu drewna czy np. w przypadku podług oderwaniu się od podłoża.

Najczęściej zauważamy plamę wilgoci, której w różnym stopniu widoczności (mniej lub bardziej) towarzyszy aureola. W przypadku długotrwałego zawilgocenia będącego następstwem wskazanych powyżej przyczyn może również dojść do pojawienia się pleśni.

Jedyną i skuteczną metodą walki z wilgocią „nieprzewidzianą” jest zdiagnozowanie źródła wilgoci i jego usunięcie. W przypadku awarii sprzętu domowego np. zalania przez pralkę czy zmywarkę jesteśmy w stanie bardzo szybko wręcz natychmiast zobaczyć zalanie, usunąć wodę i dokonać napraw szkód jakie powstały.

Jednak jeżeli oznaki wilgoci pojawiające się w naszym obiekcie wynikają np. z nieszczelności rur to zauważamy je po znacznym okresie, co może powodować, że zakres prac naprawczych będzie znacznie większy. Niezależnie od przypadku zawsze należy rozpocząć od rozpoznania przyczyny (metodą wizualną lub diagnostyką wykorzystującą sprzęt inżynieryjny), następnie usunąć ją , a dopiero po tym przystąpić do prac naprawczo-remontowych. W przypadku jeżeli uszkodzenie np. instalacji i wyciek z niej trwało długo, zawilgocenia mogą wymagać od nas przed przystąpieniem do prac naprawczo-remontowych zastosowania mechanicznych osuszaczy. To jakie kroki musimy wykonać i w jakiej kolejności zależy od danego przypadku i nie da się twardo wskazać jednego rozwiązania. Nasze działania musimy każdorazowo dostosować do danego przypadku.

Nie zapominajmy jednak, że wilgoć w naszych domach może być kombinacją różnych rodzajów wilgoci, a wilgoć „nieprzewidziana” to jeden z nich i w przypadku niewłaściwej oceny sytuacji usunięcie źródła wilgoci „przypadkowej”, naprawa uszkodzeń, które wywołała mogą nie skutkować całkowitym pozbyciem się wilgoci z naszych budynków.

Naprawa awarii syfonu w kuchni.

Zarówno wilgoć „nieprzewidziana” jak i „atmosferyczna” (wynikająca z uszkodzeń budynków, jest rodzajem wilgoci, której nie da się zapobiec na etapie projektowania budynku, czy jego budowy. Pozostałe rodzaje wilgoci: kapilarna, kondensacyjna, technologiczna oraz atmosferyczna wynikająca z błędów wykonawczych powstałych na etapie budowy są możliwe do przewidzenia i uniknięcia.

Zachęcamy do przeczytania pozostałych artykułów z cyklu „Wilgoć w domu”:

O ile oznaki wilgoci nie są jasno połączone na przykład z awarią techniczną rur w naszym budynku i wskazują na wilgoć „nieprzewidzianą” to zawsze starajmy się dokładnie diagnozować czego wynikiem są pojawiające się w naszym budynku oznaki wilgoci. Może się okazać, że w danym przypadku dochodzi do kombinacji rodzajów wilgoci. Tylko odpowiednia i wnikliwa diagnostyka danego przypadku pozwoli na zaplanowanie prac naprawczo- remontowych, które skutkować będą pozbyciem się nie tylko oznak wilgoci, ale i samej wilgoci z naszego budynku.

Źródła i literatura:

[1] mgr. Inż. C. Magott, mgr inż. M. Rokiel, Inżynier Budownictwa 2017: „Osuszanie murów”;

[2] mgr inż. M. Rokiel, Inżynier Budownictwa 2010: „Osuszanie budynków”;

[3] Strona tematyczna Azichem: https://www.opus-dry.it