Consilex Idroplus

Hydrofobowy środek na bazie wody do materiałów chłonnych, odporny na alkalia

Consilex Idroplus to skoncentrowany, silikonowy, wodoodporny środek przeznaczony do hydrofobizacji chłonnych, mineralnych materiałów budowlanych, również alkalicznych. Ponadto zapobiega powstawaniu wykwitów solnych oraz działa konsolidująco. LZO = 0

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Płyn
Dostępne kolory: Bezbarwny
Opakowania i pojemność:  Kanister 5 l – Kanister 10 l – Kanister 25 l

  • Właściwości i zastosowanie
  • Dane techniczne
  • Specyfikacja
  • Sposób użycia
  • Ostrzeżenia i środki ostrożności
  • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Consilex Idroplus jest polecany szczególnie do następujących materiałów: – Elementy z wypalanej gliny – Dachówki – Cegły – Zaprawy, tynki i beton – Gips – Kamień naturalny – Materiały mineralne stosowane do izolacji cieplnej

Zastosowanie

Zabiegi impregnujące, impregnacja wodochronna oraz zabezpieczanie, konsolidacja i alkalizacja materiałów chłonnych.

Dopuszczalne typy podłoża

Tynki – Beton – Zaprawy cementowe, wapienne i mieszane – Gips – Tuf – Mury mieszane – Mury kamienne – Kamień  naturalny i porfir

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej. Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Nie zawiera rozpuszczalników
Stosować okulary ochronne
Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy

Parametry techniczne

pH > 13
Zawartość substancji czynnej± 50 %

Zużycie

Consilex Idroplus należy nakładać po rozcieńczeniu w proporcji około 1:15, w zależności od porowatości podłoża. Wcześniej wykonać aplikację próbną.

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Wyrób przechowywać w temperaturze od +5°C do +35°C.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste i niezapylone. Szczególną uwagę zwrócić na osady solne, zabrudzenia, smary, oleje, farby i lakiery, mech oraz chwasty, które mogłyby uniemożliwić penetrację produktu w głąb podłoża, i które należy wcześniej usunąć.

Sposób użycia

Consilex Idroplus można nakładać (po rozcieńczeniu) na czyste i chłonne podłoża mineralne metodą natrysku niskociśnieniowego, wałkiem lub pędzlem. Produkt nakładać równomiernie i w sposób jednolity, metodą natrysku pod niskim ciśnieniem lub pędzlem w jednej lub kilku warstwach, nie dopuszczając do powstawania nieciągłości i bez odstępów czasowych pomiędzy warstwami. Zadbać o jak najlepsze nasycenie podłoża murowanego. Do hydroizolacji tynków cementowych lub gipsowych oraz kamienia naturalnego zaleca się rozcieńczyć produkt w proporcji wagowej 1:10 – 1:20. Consilex Idroplus aplikować wyłącznie na czyste, suche i chłonne podłoża mineralne, w których nie występuje zjawisko podciągania kapilarnego. Po aplikacji produktu zaleca się zabezpieczyć elementy przed deszczem, do czasu uzyskania pełnych właściwości hydrofobowych. Zaleca się również wykonać wstępne testy na materiale, na który będzie aplikowany produkt, tak aby sprawdzić, czy warunki realizacji prac są optymalne, oraz czy produkt jest odpowiednio rozcieńczony. Ze względu na wysoką zasadowość produktu Consilex Idroplus, należy się z nim obchodzić ostrożnie, a podczas pracy nosić okulary, maskę oraz rękawice ochronne, jak również nieprzemakalną odzież.

Metody aplikacji

Bezpowietrzny natrysk niskociśnieniowy – Pędzel

Czyszczenie przyrządów

Woda

Dokumentacja techniczna

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.