Grout 6 HP

Reoplastyczna, wysokowytrzymała zaprawa rozlewna do napraw konstrukcyjnych

Grout 6 HP to zaprawa rozlewna o bardzo wysokich parametrach. Charakteryzuje się wytrzymałością mechaniczną na ściskanie i na zginanie, która znacznie przewyższa zwykłe zaprawy stosowane do napraw konstrukcyjnych. Jest przeznaczona do napraw, uzupełniania ubytków, wzmacniania konstrukcji żelbetowych oraz do robót specjalnych z wykorzystaniem betonu HPC. Specjalne domieszki dodawane do składu umożliwiają skompensowanie skurczu oraz zapewniają wyjątkowe właściwości reologiczne.

CE R4 EN 1504-3
CE EN 1504-6

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg – Paleta: 50 x (Worek 25 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Zaprawa Grout 6 HP umożliwia uzyskanie samozagęszczalnej i wyjątkowo płynnej konsystencji o właściwości reologicznych przy bardzo niskim stosunku woda/spoiwo. Właściwości te ułatwiają roboty z zastosowaniem zaprawy, która idealnie wypełnia wylewki zbrojone, nawet jeżeli pręty są rozmieszczone bardzo gęsto. Mikrokrzemiany o działaniu pucolanowym zwiększają spoistość mieszanki, działają wiążąco i zapobiegają wymywaniu. Wyjątkowo drobne spoiwo hydrauliczne zawarte w produkcie wzmacnia przyczepność do podłoża oraz przyspiesza uzyskanie bardzo wysokich parametrów wytrzymałości mechanicznej, już po zaledwie 24 godzinach od wylania. Jeżeli chodzi o działanie ANTYKOROZYJNE i OCHRONNE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH, Grout 6 HP ma pod tym względem wyjątkowe właściwości: • mieszanka wysokowytrzymałych bardzo drobnych spoiw w połączeniu z bardzo drobnymi krzemionkami o działaniu pucolanowym sprawia, że zaprawy pod koniec procesu utwardzania stają się samoistnie nieprzepuszczalne dla wody; • silnie zasadowe pH (> 12) chroni pręty zbrojeniowe przed korozją; • znikoma przepuszczalność dwutlenku węgla gwarantuje stwardniałym zaprawom doskonałą ochronę antykarbonatyzacyjną. Wspomniane właściwości antykorozyjne sprawiają, że klasyczna pasywacja prętów zbrojeniowych, przed   aplikacją zaprawy rozlewnej, NIE JEST KONIECZNA, pod warunkiem, że pomiędzy oczyszczeniem metalu a aplikacją zaprawy nie upłynie zbyt wiele czasu. Wynika to z  ryzyka ponownego pojawienia się procesów oksydacyjnych. W związku z tym, aplikacja środka pasywującego (Repar Monosteel lub Repar Steel), nakładanego pędzlem miejscowo na zbrojenie, zalecana jest w przypadku jeśli między oczyszczeniem zbrojenia, a aplikacją zaprawy przewiduje się długą przerwę.

Zastosowanie

Wylewanie ręczne lub z zastosowaniem pompowania w celu wykonania wszelkich napraw konstrukcyjnych elementów żelbetowych, wykonania prac wzmacniających oraz modernizacji sejsmicznej, powiększania przekroju konstrukcji żelbetowych i murowanych, kotwienie maszyn wielkogabarytowych, kotwienie słupków portowych, wypełnienia i warstwy zewnętrzne, naprawa posadzek przemysłowych narażonych na silne obciążenia statyczne i dynamiczne, naprawa zniszczonych płyt pomostowych (mostów i wiaduktów, zwłaszcza jeżeli trzeba szybko ponownie przywrócić ruch pojazdów, budowa konstrukcji zaprojektowanych zgodnie z wymaganiami HPC (High Performance Concrete).

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Mury mieszane – Mury z pustaków – Mury kamienne – Skorodowane pręty zbrojeniowe

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C
Żywotność: 10 min
Wymieszać z wodą: 10 %
Maksymalna średnica kruszywa: 6 mm
Minimalna zalecana grubość: 2,5 cm
Maksymalna zalecana grubość: 20 cm

Parametry techniczne

UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu
> 40 N/mm²
UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach
> 75 N/mm²
UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
> 85 N/mm²
UNI EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu
 > 6 N/mm²
UNI EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach
 > 10 N/mm²
UNI EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
 > 10 N/mm²
UN EN 13295
Odporność na karbonatyzację
0,5 mm
UNI EN 13057
Absorpcja kapilarna
< 0,5 kg•h^0,5/m²
UNI EN 1015-17
Zawartość chlorków
< 0,01 %
EN 13412
Moduł sprężystości
32000 N/mm²
UNI EN 1542
Przyczepność
3 N/mm
EN 13501-1
Klasa reakcji na ogień
A1
UNI EN 1015-6
Gęstość objętościowa
2350 kg/m³

Zużycie

Około 20,50 kg/m² zaprawy Grout 6 HP na każdy centymetr wykonywanej grubości (około 2050 kg na każdy metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

Naprawy konstrukcyjne oraz zwiększanie przekrojów (grubość od 5,0 do 15,0 cm) elementów żelbetowych, metodą wylewania ręcznego lub za pomocą pompy, reoplastycznej zaprawy cementowej o standardowym wiązaniu i bardzo wysokich parametrach, uzyskiwanych po krótkim czasie utwardzania. Grout 6 HP produkcji Azichem Srl jest zaprawą na bazie wysokowytrzymałego cementu, składników zapobiegających kurczeniu, wypełniaczy super pucolanowych i odpowiednio dobranego kruszywa. Wyrób otrzymał certyfikat CE zgodnie z normami EN 1504/3 i EN 1504/6, charakteryzuje się nieznaczną ekspansywnością w fazie plastycznej i w pierwszych 48 godzinach utwardzania. W przypadku wylewania grubych warstw (> 15 cm) należy dodać do wyrobu żwir Ghiaietto 6.10, w ilości potrzebnej do uzyskania proporcji podanych w karcie technicznej. Zszorstkowić odpowiednio podłoże i nawilżyć wodą co najmniej 8 godzin przed wylaniem zaprawy. Szalunki zabezpieczyć środkiem antyadhezyjnym.

Parametry techniczne zaprawy Grout 6 HP produkcji Azichem Srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 13057): <0,50 kg•h^0,5/m²
 • Zawartość chlorków (UNI EN 1015-17): < 0,01%
 • Przyczepność (UNI EN 1542): 3 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 2350 kg/m³
 • Moduł sprężystości (EN 13412): 32000 N/mm²
 • Klasa reakcji na ogień (EN 13501-1): A1 _
 • Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu (UNI EN 12190): 50 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach (UNI EN 12190): 80 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (UNI EN 12190): 100 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu (UNI EN 196/1): 8 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach (UNI EN 196/1): 11 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (UNI EN 196/1): 12 N/mm²
 • Odporność na karbonatyzację (UN EN 13295): 0,5 mm

Składowanie i przechowywanie

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, na których produkt będzie aplikowany muszą być czyste, bez zabrudzeń, bez wszelkich luźno związanych części, niezapylone itp. Muszą być odpowiednio nasycone wodą, do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”. Powierzchnie należy odpowiednio zszorstkowić za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej, piaskowania itp., co pozwala uzyskać najwyższe parametry przyczepności do podłoża. Optymalne rezultaty można uzyskać za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem (hydromonitoring). Odsłonić pręty zbrojeniowe z oznakami korozji lub mocno skorodowane. Usunąć rdzę z odsłoniętych prętów (wypiaskować lub wyszczotkować).

Sposób użycia

Całą zawartość worka zaprawy Grout 6 HP wymieszać w wydajnym mieszalniku pionowym przez co najmniej 6 minut. Na początku dodać nieco mniej wody (9% = 2,25 l/worek 25 kg) niż jest to wymagane (10% – 12% = 2,5 l – 3,0 l/worek 25 kg) i mieszać przez co najmniej 4 minuty. Po upływie czasu mieszania sprawdzić konsystencję masy i w razie potrzeby dodać stopniowo resztę wymaganej ilości wody, aż do uzyskania wymaganej urabialności. Nie należy przekraczać limitu 12% (3,0 l/worek 25 kg) i mieszać na wysokich obrotach co najmniej przez kolejne 2-3 minuty. W przypadku warstw dużej grubości wskazane jest dodanie żwiru Ghiaietto 6.10 (należy zapoznać się z odpowiednią kartą techniczną, informacje na temat właściwych proporcji żwiru Ghiaietto 6.10 można również uzyskać w naszym dziale technicznym). Ze względu na sampoziomujące właściwości wyrobu oraz jego samozagęszczanie, zaleca się zachowanie ostrożności podczas wibrowania. Zbyt intensywne wibrowanie może pogorszyć rezultaty estetyczne gotowego elementu. Nie stosować bez odpowiednich szalunków. Zadbać o odpowiednie zabezpieczenie i zwilżenie powierzchni podczas utwardzania Zaprawę wylewać w taki sposób, aby nie powstawały pustki i nieciągłości. Wylewać tylko z jednej strony, aby nie tworzyły się pęcherze powietrza.

Metody aplikacji

Wylewanie

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.