Grout 6 SFR

Zaprawa rozlewna do napraw konstrukcyjnych, wzmocniona włóknami, wysokiej wytrzymałości

Grout 6 SFR to zaprawa rozlewna, samopoziomująca, o wysokich parametrach, wzmocniona włóknami stalowymi Readymesh MM-150 i mikrowłóknami polipropylenowymi Readymesh PM-060. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie przy zginaniu, bardzo dobrą przyczepnością do betonu i stali oraz skompensowanym skurczem. Maksymalny rozmiar kruszywa wynosi 6 mm. Doskonale nadaje się do montażu dylatacji drogowych, napraw, wzmacniania i do modernizacji sejsmicznej elementów konstrukcji żelbetowych oraz murowanych o przekroju średniej grubości (5-20 cm) wymagających zachowania właściwości sprężystych.

CE R4 EN 1504-3

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg – Paleta: 50 x (Worek 25 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Chroni pręty zbrojeniowe przed korozją. Zaprawa Grout 6 SFR ma wiele mocnych punktów: • mieszanka wysokowytrzymałych bardzo drobnych spoiw w połączeniu z bardzo drobnymi krzemionkami o działaniu pucolanowym sprawia, że zaprawy pod koniec procesu utwardzania stają się samoistnie nieprzepuszczalne dla wody; • silnie zasadowe pH (> 12) chroni pręty zbrojeniowe przed korozją; • znikoma przepuszczalność dwutlenku węgla gwarantuje stwardniałym zaprawom doskonałą ochronę antykarbonatyzacyjną. Wspomniane właściwości antykorozyjne sprawiają, że klasyczna pasywacja prętów zbrojeniowych, przed   aplikacją zaprawy rozlewnej, NIE JEST KONIECZNA, pod warunkiem, że pomiędzy oczyszczeniem metalu a aplikacją zaprawy nie upłynie zbyt wiele czasu. Wynika to z  ryzyka ponownego pojawienia się procesów oksydacyjnych. W związku z tym, aplikacja środka pasywującego (Repar Monosteel lub Repar Steel), nakładanego pędzlem miejscowo na zbrojenie, zalecana jest wyłącznie jeśli między oczyszczeniem zbrojenia, a aplikacją zaprawy przewiduje się długą przerwę.

Zastosowanie

Naprawy i modernizacje konstrukcyjne, przywracanie do właściwego stanu i osadzanie dylatacji drogowych, autostradowych, lotniskowych oraz ogólnie na obszarach specjalnego przeznaczenia.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Asfalt

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Stosować rękawice ochronne
Produkt niepalny
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C
Żywotność: 60 min
Wymieszać z wodą: 11 – 14 %
Maksymalna średnica kruszywa: 5 mm
Produkt wyróżniony

Parametry techniczne

UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu
> 30 N/mm²
UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach
> 60 N/mm²
UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
> 80 N/mm²
UNI EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu  
 > 6 N/mm²
UNI EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach
 > 10 N/mm²
UNI EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
> 12 N/mm²
UNI EN 13295
Wytrzymałość na karbonatyzację
dk < cls standard mm²/m
UNI EN 13057
Absorpcja kapilarna
< 0,40 kg•h^0,5/m²
UNI EN 1015-17
Zawartość chlorków
< 0,01 %
UNI EN 13687-2
Kompatybilność cieplna
> 2 N/mm²
UNI EN 1881 75 kN
Przyczepność przy wyrywaniu na podłożu murowanym, Pull Out
< 0,6 mm
UNI EN 1015-6
Gęstość objętościowa
2250 kg/m³
EN 13412
Moduł sprężystości
29 GPa
UNI EN 1542
Przyczepność
> 2,5 N/mm

Zużycie

Około 21,50 kg/m² zaprawy Grout 6 SFR na każdy centymetr grubości do wykonania (około 2150 kg na każdy metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

Naprawy konstrukcyjne oraz zwiększanie przekrojów (grubość od 5,0 do 15,0 cm) elementów żelbetowych, metodą wylewania ręcznego lub za pomocą pompy reoplastycznej zaprawy cementowej, wzmocnionej włóknami, o standardowym wiązaniu i wysokich parametrach. Grout 6 SFR produkcji Azichem Srl jest zaprawą na bazie wysokowytrzymałego cementu, składników zapobiegających kurczeniu, super pucolanowych wypełniaczy, odpowiednio dobranego kruszywa oraz różnych włókien stalowych i polipropylenowych. Wyrób otrzymał certyfikat CE zgodnie z normą EN 1504/3, charakteryzuje się nieznaczną ekspansywnością w fazie plastycznej i w pierwszych 48 godzinach utwardzania. W przypadku wylewania grubych warstw (> 15 cm) należy dodać do wyrobu żwir Ghiaietto 6.10, w ilości potrzebnej do uzyskania proporcji podanych w karcie technicznej. Zszorstkowić odpowiednio podłoże i nawilżyć wodą co najmniej 8 godzin przed wylaniem zaprawy. Szalunki zabezpieczyć środkiem antyadhezyjnym.

Parametry techniczne zaprawy Grout 6 SFR produkcji Azichem Srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 13057): < 0,40 kg•h^0,5/m²
 • Kompatybilność cieplna (UNI EN 13687-2): > 2 N/mm²
 • Zawartość chlorków (UNI EN 1015-17): < 0,01%
 • Przyczepność (UNI EN 1542): > 2,5 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 2250 kg/m³
 • Moduł sprężystości (EN 13412): 29 GPa
 • Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu (UNI EN 12190): > 28 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach (UNI EN 12190): > 58 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach (UNI EN 12190): > 75 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu (UNI EN 196/1): > 5 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach (UNI EN 196/1): > 9 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (UNI EN 196/1): > 12 N/mm²
 • Wytrzymałość na karbonatyzację (UNI EN 13295): dk < cls standard mm²/m
 • Przyczepność przy wyrywaniu na podłożu murowanym, Pull Out (UNI EN 1881) 75 kN: < 0,6 mm

Składowanie i przechowywanie

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, na których produkt będzie aplikowany muszą być czyste, bez zabrudzeń, bez wszelkich luźno związanych części, niezapylone itp. Muszą być odpowiednio nasycone wodą, do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”. Powierzchnie należy odpowiednio zszorstkowić za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej, piaskowania itp., co pozwala uzyskać najwyższe parametry przyczepności do podłoża. Optymalne rezultaty można uzyskać za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem (hydromonitoring). Odsłonić pręty zbrojeniowe z oznakami korozji lub mocno skorodowane. Usunąć rdzę z odsłoniętych prętów (wypiaskować lub wyszczotkować).

Sposób użycia

Wlać do mieszalnika około 2/3 wody zarobowej, dodać Grout 6 SFR i pozostałą wodę. Mieszać do uzyskania jednolitej masy, bez grudek. Woda do przygotowania masy: od 11% do 14% wagi (2,75-3,5 litrów na worek). Wylewać w sposób ciągły, bez przerw, tak aby nie dopuścić do tworzenia pęcherzy powietrza. W przypadku kotwienia elementów o przekroju > 8 cm należy dodać żwiru Ghiaietto 6.10, w ilości od 20 do 35 kg na każde 100 kg zaprawy Grout 6 SFR.

Metody aplikacji

Kielnia – Wylewka – Paca – Szpachla

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.