Osmocem MR

Grubowarstwowa, sztywna, osmotyczna izolacja cementowa, jednoskładnikowa

Zaprawa cementowa, osmotyczna, jednoskładnikowa, na bazie spoiw hydraulicznych, żywic modyfikowanych, wypełniaczy o działaniu super pucolanowym oraz wyselekcjonowanego kruszywa, do przygotowania mieszanek adhezyjnych, które po stwardnieniu tworzą bardzo skuteczną, nieprzemakalną powłokę ochronną. Osmocem MR może być używany do wykonywania powłok, do napraw, zabezpieczania i wygładzania (również o grubości powyżej 1 cm), w pracach renowacyjno-konserwatorskich, prowadzonych w celu zapewnienia wodoodporności konstrukcji żelbetowych, murowanych pokryć, obiektów hydrotechnicznych, dużych, odkrytych powierzchni itp., głównie w pomieszczeniach podziemnych narażonych na ujemne parcie hydrostatyczne.

CE GP EN 998-1

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg – Paleta: 50 x (Worek 25 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Zastosowanie

Sztywna hydroizolacja konstrukcji i ścian podziemnych, piwnic i ogólnie konstrukcji narażonych na działanie wody: szyby windowe, kantyny, zbiorniki, kanały, tunele, garaże, mosty, systemy przechowywania żywności itp., o ile są wystarczająco porowate, chłonne i nie są pokryte hydroizolacją i/lub powłoką wodoodporną (siloksany, epoksydy, poliuretany itp.) lub powłokami naturalnymi (woski). Do stosowania zarówno w przypadku dodatniego, jak i ujemnego parcia wody.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Cegły – Mury mieszane – Mury kamienne – Powierzchnie kamienne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zawsze zaleca się wykonanie próby w celu sprawdzenia, czy wyrób nadaje się do zamierzonego zastosowania.

Nie nakładać w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia. Należy zadbać o odpowiednią ochronę i nawilżenie podczas dojrzewania.

Nie nakładać na podłoża nieporowate, słabo porowate lub pokryte powłoką hydrofobowymi bez wcześniejszego zszorstkowienia za pomocą młotkownicy, szlifierki lub podobnych urządzeń i bez przygotowania podłoża lub bez nałożenia odpowiedniego podkładu polimerowego. Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C
Żywotność: 50 – 60 min
Wymieszać z wodą: 14-16 %
Maksymalna średnica kruszywa: 2,0 mm
Minimalna zalecana grubość: : 5 mm
Maksymalna zalecana grubość: 20 mm

Parametry techniczne

UNI EN 1015-11
Wytrzymałość na ściskanie
> 50 N/mm²
UNI EN 1015-11
Wytrzymałość na zginanie
> 7 N/mm²
Stosunek woda/spoiwo < 0,45
UNI EN 1015-18
Absorpcja kapilarna
0,14 kg•h^0,5/m²
UNI EN 1015-12
Przyczepność
2,38 N/mm²
EN 13412
Moduł sprężystości
28000 N/mm²
UNI EN 1015-6
Gęstość objętościowa
2050 kg/m³
Przepuszczalność (model̀ Darcy) 10⁻¹⁰ cm/s
pH >12
Sd EN ISO 7783-1
Przenikanie pary wodnej
μ KLASA I

Zużycie

Około 18 kg/m² wyrobu Osmocem MR na każdy centymetr grubości do wykonania (około 1800 kg na każdy metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

Hydroizolacja pomieszczeń podziemnych, odporna na ujemne parcie hydrostatyczne, wykonywana poprzez nakładanie pacą, szpachlą lub agregatem tynkarskim jednoskładnikowego produktu typu Osmocem MR produkcji Azichem Srl. Wyrób otrzymał certyfikat CE zgodnie z normą EN 998/1. Podłoże musi być odpowiednio przygotowane, tak aby było szorstkie, czyste, bez pozostałości po starych farbach, niezapylone, dobrze zwilżone (do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”) itp. Zużycie: 18 kg/m²/cm Jedna warstwa: minimalna grubość aplikacji: 5 mm, maksymalna grubość aplikacji: 20 mm.

Parametry techniczne jednoskładnikowej hydroizolacji Osmocem MR produkcji Azichem Srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 1015-18): 0,14 kg•h^0,5/m²
 • Przepuszczalność (model Darcy): 10⁻¹â° cm/s
 • Przyczepność (UNI EN 1015-12): 2,38 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 2050 kg/m³
 • Moduł sprężystości (EN 13412): 28000 N/mm²
 • Przenikanie pary wodnej Sd (EN ISO 7783-1): KLASA I
 • pH: >12
 • Stosunek woda/spoiwa: < 0,45
 • Wytrzymałość na ściskanie (UNI EN 1015-11): > 50 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie (UNI EN 1015-11): > 7 N/mm²

Składowanie i przechowywanie

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, na których produkt będzie aplikowany muszą być czyste, bez zabrudzeń, bez wszelkich luźno związanych i kruszących się części, niezapylone i niepokryte powłoką hydrofobową itp. Muszą być odpowiednio nasycone wodą, do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”.

Sposób użycia

Wlać do mieszalnika około 2/3 wody zarobowej, dodać Osmocem MR i pozostałą wodę. Mieszać do uzyskania jednolitej masy, bez grudek. Woda do przygotowania masy musi stanowić około 14-16% masy worka. Po całkowitym wymieszaniu poczekać kilka minut przed rozpoczęciem nakładania. W celu poprawy parametrów uzyskanej powłoki zaleca się umieszczenie pomiędzy kolejnymi warstwami stalowej siatki wzmacniającej (drut 2 mm, oczka 5,5 cm),

Metody aplikacji

Paca – Agregat tynkarski – Szpachla – Kielnia

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.