Protech Sil I – Therm

Tynk siloksanowy antykondensacyjny, odbijający światło, z wypełniaczami mikrosferycznymi

Antykondensacyjna, elastomerowa, czyszcząca, termoizolacyjna nanotechnologiczna powłoka do ścian zewnętrznych i wewnętrznych, zawierająca wypełniacze mikrosferyczne (3M Glass Bubble), termoochronna powłoka na bazie żywicy siloksanowej w emulsji wodnej o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, o wyglądzie zbliżonym do tynku tradycyjnego. Umożliwia tworzenie izolacji termicznej z oczywistymi korzyściami w postaci odzyskiwania masy termicznej ze ścian oraz eliminacji mostków termicznych oraz zmian temperatury w budynkach.

CE EN 15824

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Pasta
Dostępne kolory: Zapytać o dostępne kolory
Opakowania i pojemność: Wiadro 20 kg

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Protech Sil I – Therm został opracowany z przeznaczeniem do wykorzystania w obiektach i zabytkach podlegających ochronie Ministerstwa Dziedzictwa Kulturowego. Spoiwo na bazie emulsji silikonowej umożliwiło opracowanie mikroporowatej powłoki nieprzepuszczającej deszczu, a jednocześnie umożliwiającej dyfuzję pary wodnej. Jest to powłoka termoizolacyjna, która umożliwia izolację cieplną, co z kolei pozwala na odzyskiwanie masy termicznej ze ścian i eliminację skoków termicznych w budynkach. Ze względu na wysoki poziom izolacji i przepuszczalności powietrza, produkt jest szeroko stosowany jako skuteczne rozwiązanie problemów z pleśnią poprzez synergiczne działanie grzybobójcze i izolacyjne. Składa się z wodorozcieńczalnej żywicy silikonowej, dyspersji akrylowej, grysu marmurowego o kontrolowanym uziarnieniu, wypełniaczy, 3M Glass Bubbles, dodatków czyszczących oraz pigmentów, gwarantujących parametry fizyczne, takie jak przepuszczalność, hydrofobowość, dyfuzja CO2 itp.

Zastosowanie

Przeznaczony do wszystkich rodzajów podłoży mineralnych, doskonale sprawdza się na ścianach, gdzie rozwój pleśni i glonów stanowi poważny problem. Ze względu na niską przewodność cieplną, produkt jest szczególnie polecany do rozwiązywania problemów z pleśnią i glonami na ścianach, usytuowanych w zacienionych miejscach o dużej wilgotności.

Dopuszczalne typy podłoża

Tynk – Beton – Zaprawy cementowe, wapienne i mieszane – Prefabrykaty – Włókno-cement

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania.

Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Główne parametry

Aplikować w dwóch warstwach
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C
Produkt wyróżniony

Parametry techniczne

Określenie przyczepności poprzez bezpośrednie rozciąganie (Fh)
UNI EN 1542
0.4 MPa
Przyczepność do podłoża0.4 MPa
Stopień przenikania wody w stanie ciekłym
UNI EN 1062-3
0.070 kg/(m² • h^0.5)
Stopień przenikania pary wodnej
UNI EN ISO 7783-2
0.3992 FP: A
Przewodność termiczna
UNI EN 1745
0.83- 0.93 W/m*K
Współczynnik odbicia promieni słonecznych (SRI)
ASTM E1980-11
95.2
Klasa reakcji na ogień
EN 13501-1
F
Całkowite utwardzenie w 20°C24- 48 h

Zużycie

Orientacyjne zużycie w zależności od różnego uziarnienia Protech Sil I – Therm:

 • UZIARNIENIE 1 mm: około 1,60 – 2,00 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 1,5 mm: około 2,10 – 2,50 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 2 mm: około 2,50 – 3,20 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 2,2 mm: około 3,00 – 3,60 kg/m².

Specyfikacja produktu

Wykończenie ochronno-estetyczne wykonane pacą, pacą z gąbką lub kielnią, z użyciem hydrofobowego, paroprzepuszczalnego, pigmentowanego gotowego do użycia tynku w formie pasty na bazie żywic silikonowych w dyspersji wodnej, z formułą pustych mikrosfer szklanych (3M Glass Bubble), odbijających ciepło, zapobiegającego kondensacji, typu Protech Sil I THERM firmy Azichem Srl. Produkt certyfikowany zgodnie z normą EN 15824. Przed zastosowaniem produktu przygotować podłoże tak, aby było czyste, pozbawione śladów starej farby, kurzu, itp. Usunąć wszelkie osady organiczne takie jak grzyby, pleśnie, glony, itp. stosując specjalne produkty (CONSILEX ANTIMUFFA CLEANER i CONSILEX ANTIMUFFA firmy Azichem srl). Zalecamy również wcześniejsze zastosowanie podkładu Protech Sil Fix firmy Azichem Srl.

Zużycie:

UZIARNIENIE 1 mm: około 1,60 – 2,00 kg/m²;

UZIARNIENIE 1,5 mm: około 2,10 – 2,50 kg/m²;

UZIARNIENIE 2 mm: około 2,50 – 3,20 kg/m²;

UZIARNIENIE 2,2 mm: około 3,00 – 3,60 kg/m².

Właściwości techniczne tynku siloksanowego Protech Sil I THERM firmy Azichem Srl:

 • Przyczepność do podłoża: 0.4 MPa
 • Przewodność termiczna UNI EN 1745: 0.83 – 0.93 W/m*K
 • Określenie przyczepności poprzez bezpośrednie rozciąganie (Fh) UNI EN 1542: 0.4 MPa
 • Stopień przenikania wody w stanie ciekłym UNI EN 1062-3: 0 070 kg/ (m² • h^0.5)
 • Stopień przenikania pary wodnej UNI EN ISO 7783-2: 0.3992 FP: A
 • Współczynnik odbicia promieni słonecznych (SRI) ASTM E1980-11: 95.2
 • Całkowite utwardzenie (20°C): 24- 48 h

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Przechowywać produkt w temperaturze +5°C do +35°C.

Kod celny: 3214 9000

Przygotowanie podłoża

PODŁOŻA POMALOWANE WCZEŚNIEJ FARBĄ SILOKSANOWĄ Usunąć wszelkie plamy i przystąpić do położenia powłoki siloksanowej (zaleca się nałożenie jednej warstwy impregnatu siloksanowego). NOWE PODŁOŻA Nałożyć jedną warstwę impregnatu akrylowo- siloksanowego rozcieńczonego w stosunku od 20 do 60% w zależności od chłonności podłoża. STARE PODŁOŻA ZAATAKOWANE PLEŚNIĄ Oczyścić powierzchnię z pleśni i glonów myjką ciśnieniową, zdezynfekować używając Consilex Muffa Cleaner i Consilex Muffa Remover (środek czyszczący); po kilku godzinach, gdy mikroorganizmy zostaną zneutralizowane, nałożyć jedną warstwę Protech Fix AC – Therm rozcieńczonego wodą w stosunku od 20 do 50%. Po wyschnięciu nałożyć Protech Sil I – Therm.

Sposób użycia

Produkt jest gotowy do użycia, w razie potrzeby można dodać odrobinę wody i powoli wymieszać. Pacą ze stali nierdzewnej, rozprowadzić warstwę o grubości równej zawartym w niej granulkom. Powtórzyć czynność, aby usunąć nadmiar produktu. Po lekkim wyschnięciu, wykonując okrężne ruchy plastikową szpachelką, zagęścić, wyrównać i stworzyć efekt pełnego tynku. Przy dużych powierzchniach zaleca się stosowanie produktu z tej samej partii i metody „mokre na mokre”, aby uniknąć pozostawiania widocznych śladów. Unikać pracy w temperaturze poniżej + 5°C. Deszczowa pogoda, nadmierna wilgotność powietrza i temperatury poniżej +8°C mogą znacznie utrudnić schnięcie, a woda deszczowa może, nawet po kilku dniach, spowodować wymywanie produktu. W takich sytuacjach zalecamy zabezpieczenie elewacji przed deszczem, aby nie zagrozić skuteczności prowadzonych prac. Przechowywać produkt w szczelnie zamkniętych pojemnikach w miejscu zabezpieczonym przed mrozem. Wydajność podana w paragrafie Zużycie odnosi się do gładkich podłoży i jest jedynie orientacyjna. Rzeczywiste zużycie powinno być ustalone na podstawie odpowiedniej próby praktycznej.

Metody aplikacji

Kielnia – Paca z gąbką – Szpachelka

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.