Protech Sil I

Wodoodporny, oddychający tynk na bazie dyspersji siloksanowych

Gotowy do użycia hydrofobowy, oddychający, pigmentowany tynk na bazie zdyspergowanych w wodzie żywic siloksanowych. Idealnie nadaje się do wykonywania powłok ochronnych, odpornych na działanie wody i czynników atmosferycznych przy renowacji fasad zewnętrznych i ścian wewnętrznych budynków cywilnych i przemysłowych oraz nowopowstałych obiektów.

CE EN 15824

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Pasta
Dostępne kolory: Wzornik kolorów Azichem – siloksanowy
Opakowania i pojemność: Wiadro 5 kg – Wiadro 25 kg

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Protech Sil I jest dostępny w 5 różnych rozmiarach uziarnienia w zależności od przeznaczenia:

– Bardzo drobne (uziarnienie ≤ 0,4 mm)

– Drobne (uziarnienie ≤ 0,7 mm)

– Średnie (uziarnienie ≤ 1,0 mm)

– Grube (uziarnienie ≤ 1,5 mm)

– Maxi grube (uziarnienie ≤ 2,0 mm)

Zastosowanie

Wykończenie hydroizolacyjne, oddychające, ochronne i dekoracyjne powierzchni ścian w budynkach zabytkowych, objętych ochroną konserwatorską, do naprawy, do stosowania w nowym budownictwie, w systemach osuszania itp.

Dopuszczalne typy podłoża

Tynk – Beton – Zaprawy cementowe, wapienne i mieszane – Prefabrykaty – Włókno-cement

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej. Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

.

Główne parametry

Aplikować w dwóch warstwach
Ciężar właściwy: 1.72 (± 0.02) kg/dm³
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Temperatura aplikacji: +8 / +30 °C

Parametry techniczne

Absorpcja kapilarna0.23 kg•h^0.5/ m²
pH7.6-8.9
Sucha masa
10’ w 150°C
83.8 %

Zużycie

Orientacyjne zużycie w zależności od różnego uziarnienia Protech Sil I:

 • UZIARNIENIE 1 mm: około 1,60 – 2,00 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 1,5 mm: około 2,10 – 2,50 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 2 mm: około 2,50 – 3,20 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 2,2 mm: około 3,00 – 3,60 kg/m².

Specyfikacja produktu

Estetyczne wykończenie ochronne nakładane pacą, pacą z gąbką lub kielnią, z wodoodpornego, oddychającego, pigmentowanego tynku w paście, gotowego do użycia, na bazie żywic siloksanowych w dyspersji wodnej typu Protech Sil I firmy Azichem Srl. Produkt certyfikowany zgodnie z normą EN 15824. Przed zastosowaniem produktu przygotować podłoże tak, aby było czyste, pozbawione śladów starej farby, kurzu, itp. Usunąć wszelkie osady organiczne takie jak grzyby, pleśnie, glony, itp. stosując specjalne produkty (Consilex Muffa Cleaner i Consilex Muffa Remover firmy Azichem srl). Zalecamy również wcześniejsze zastosowanie podkładu Protech Sil Fix firmy Azichem Srl.

Zużycie:

 • UZIARNIENIE 1 mm: około 1,60 – 2,00 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 1,5 mm: około 2,10 – 2,50 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 2 mm: około 2,50 – 3,20 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 2,2 mm: około 3,00 – 3,60 kg/m².

Właściwości techniczne tynku siloksanowego Protech Sil I firmy Azichem Srl:

 • Ciężar właściwy: 1,72 kg/l
 • Absorpcja kapilarna: 0.23 kg•h^0.5/m²
 • Masa sucha (10’ w 150 °C): 83.8%
 • pH: 7,6 – 8,9

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny:

KOD CELNY: 3214 9000

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie pod aplikacje powinny być odpowiednio przygotowane: suche, wolne od zabrudzeń, kurzu, kruszących się i odspojonych fragmentów starych powłok, farb syntetycznych itp. Ewentualne tynki wapienne i/lub cementowe, farby wapienne, jeżeli są dobrze utrwalone, mogą być zostawione. Należy koniecznie przeprowadzić wstępne zabezpieczenie za pomocą impregnatu siloksanowego Protech Sil Fix.

Sposób użycia

Protech Sil I jest gotowy do użycia w postaci pasty tiksotropowej, która po dokładnym wymieszaniu może być stosowana natychmiast. Zalecamy nakładanie produktu w dwóch warstwach, każda o grubości nieprzekraczającej wielkości ziarna wapna zawartego w produkcie. Wydajność podana w punkcie Zużycie odnosi się do gładkich podłoży i jest jedynie orientacyjna. Rzeczywiste zużycie powinno być ustalone na podstawie odpowiedniej próby praktycznej.

Metody aplikacji

Kielnia – Paca z gąbką – Szpachelka

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.