QL Nano Lithium

Nanotechnologiczny, utwardzacz chemiczny/mechaniczny, pyłoszczelny, nie tworzący filmu

Nano-technologiczny utwardzacz chemiczny/mechaniczny, nie tworzący filmu, na bazie krzemianów litu, do utwardzania powierzchniowego, chemicznego utwardzania powierzchni i obróbki przeciwpyłowej przemysłowych posadzek betonowych. Aplikować QL Nano Lithium bezpośrednio na powierzchnię nowej posadzki betonowej uprzednio wykończoną szlifierką obrotową.

Produkt nadaje się do kontaktu z żywnością

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Płyn
Dostępne kolory: Przezroczysty
Opakowania i pojemność: Kanister 5 l – Kanister 25 l

  • Właściwości i zastosowanie
  • Dane techniczne
  • Specyfikacja
  • Sposób użycia
  • Ostrzeżenia i środki ostrożności
  • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Ten produkt stanowi znaczny postęp w nasycaniu i wzmacnianiu nawierzchni betonowych w ciągu ostatnich 50 lat i od zawsze był stosowany w Stanach Zjednoczonych. „Nano-technologia” QL Nano Lithium, dużo lepsza niż krzemian sodu i niezwykle wydajna jako utwardzacz betonu, umożliwiła osiągnięcie wydajności, którą wcześniej uważano za niemożliwą. Produkt posiada następujące właściwości: – Znacznie ogranicza (w 90%) pękanie nawierzchni podczas utwardzania. – Jest jedynym chemicznym utwardzaczem, który pomaga w łagodzeniu i zapobieganiu reakcji alkalia-krzemionka (znanej również jako reakcja alkalia-kruszywo lub ASR). – Całkowicie zastępuje obróbkę pyłem kwarcowym. Nie pęka, nie odkleja się, nie tworzy filmu, nie łuszczy się. – Niezwykłe właściwości produktu sprawiają, że powierzchnia betonu jest całkowicie pyłoszczelna i wysoce odporna na ścieranie. Ciągłe użytkowanie podłogi przyczynia się do ciągłej poprawy połysku powierzchni, nie zmieniając w żaden sposób jej śliskości. – Jest roztworem wodnym i nie zawiera rozpuszczalników. Jest bezwonny, niepalny, nietoksyczny, odporny na cykle zamarzania i rozmarzania, nie jest substancją rakotwórczą, nie zawiera lotnych związków organicznych (LZO-free) i może być stosowany również w zamkniętych pomieszczeniach. – Jest kompatybilny z innymi materiałami, takimi jak: żywice epoksydowe, poliuretanowe, akrylowe, itp. – Jest odporny na promieniowanie UV i zachowuje stabilność w czasie. – Produkt certyfikowany do kontaktu z substancjami spożywczymi.

Zastosowanie

Obróbka utwardzająca i przeciwpyłowa nowych posadzek przemysłowych i jastrychów betonowych, zarówno szarych, jak i kolorowych.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Wylewki posadzkowe

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania.

Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.

Główne parametry

Nie zawiera rozpuszczalników
Ciężar właściwy: 1.11 kg/dm³
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Odporny na działanie promieni UV
Produkt wyróżniony
Zużycie:  70 (+- 10%) g/m²

Zużycie

Około 0,07 litra QL Nano Lithium na każdy metr kwadratowy powierzchni do pokrycia.

Parametry techniczne- badanie ścieralności

Badanie ścieralności zostało przeprowadzone zgodnie z normami ASTM na 6 standardowych próbkach mieszanki cementowej. Jedna próbka nie została poddana obróbce, jedna próbka została poddana obróbce za pomocą QL Nano Lithium, a jedna została poddana obróbce za pomocą jednego z najlepszych, dostępnych na rynku krzemianów sodu. Ścieranie przeprowadzono za pomocą tarczy szlifierskiej o średnicy 4,5 cala. Próbki zostały zważone przed i po badaniu, aby określić utratę masy.

PrzedPoWyciekOdporność
Porównanie388.8385.73.1
Krzemian sodu425.34232.3+29%
QL Nano Lithium411.1409.41.7+45%

Badanie absorpcji

NormaBetonBez obróbkiRedukcja
RILEM 25 PEMCEN 1766 C 0.704.1 (100%)0.4 (-85%)
EN 1062/3CEN 1766 B 0.250.4 (100%)0.2 (-50%)

Badanie twardości

TestBetonBez obróbkiPo obróbcePrzyrost
Skala MOHSC 0.7036.5+115%
MSTB 0.25 + KWARC6.58.5+35%
MSTB 0,2558+60%

Specyfikacja produktu

Impregnacja zapobiegająca osadzaniu pyłu i parowaniu, przeprowadzana na etapie budowy na świeżych, nadających się do chodzenia posadzkach betonowych, bez zastojów wody, poprzez równomierne nałożenie bezpowietrznym natryskiem niskociśnieniowym  airless, bezwonnej, niepalnej, nanotechnologicznej cieczy mineralnej, nietoksycznej, wolnej od LZO, nie tworzącej filmu, opracowanej na bazie krzemianu litu w roztworze wodnym, typu QL Nano Lithium firmy Azichem Srl, zdolnej do mineralizacji powierzchni, ograniczającej lub zapobiegającej reakcji alkalia-kruszywo i nadającej powierzchni betonu imponującą odporność na ścieranie. Po około 20 dniach zalecamy umycie powierzchni obrotową szczotką z czarnym filcem w celu usunięcia ewentualnego nadmiaru produktu i uzyskania eleganckiego półbłyszczącego wykończenia posadzki, ponieważ taką metodą kryształy litu, znajdujące się na powierzchni, zostaną wypolerowane.

Zużycie orientacyjne: 70 g/m2

Parametry techniczne produktu Q NANO LITHIUM firmy Azichem srl:

  • Ciężar właściwy: 1,11 kg/l
  • Nie zawiera rozpuszczalników
  • Odporny na działanie promieni UV.
  • Produkt niepalny

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych.

Kod celny: 3824 9970

Przygotowanie podłoża

Aplikować produkt na świeży, ale nadający się do chodzenia beton, w każdym razie przed utworzeniem spoin konstrukcyjnych.

Sposób użycia

Aplikację produktu można rozpocząć, gdy po powierzchni posadzki przemysłowej można już chodzić i nie ma na niej śladów wilgoci. Przed użyciem, dokładnie wymieszać produkt, używając odpowiedniego mieszadła. Aplikować produkt metodą bezpowietrznego natrysku airless, równomiernie, bez tworzenia kałuż, całkowicie nasycając powierzchnię przy zużyciu ok. 70 g/m²; ostateczne zużycie jest uzależnione od stopnia chłonności podłoża. Po około 20 dniach zalecamy umycie powierzchni obrotową szczotką z czarnym filcem w celu usunięcia nadmiaru produktu i uzyskania eleganckiego, półbłyszczącego (matowego) wykończenia posadzki, ponieważ taką metodą kryształy litu, znajdujące się na powierzchni, zostaną wypolerowane.

Metody aplikacji

Bezpowietrzny natrysk niskociśnieniowy Airless – Pędzel – Natryskiwanie

Czyszczenie przyrządów

Woda

Dokumentacja techniczna

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.