Repar SM Bic

Dwuskładnikowa, konstrukcyjna mikrozaprawa cementowa do szpachlowania i wygładzania

Dwuskładnikowa, kompozytowa, szybkoutwardzalna zaprawa wygładzająca, tiksotropowa, o skompensowanym skurczu i właściwościach reoplastycznych, wielozadaniowa, do wszechstronnego zastosowania. Idealna do bardzo dokładnego wygładzania oraz do kosmetycznej obróbki elementów i obiektów betonowych podczas prac związanych z naprawami konstrukcyjnymi i/lub funkcjonalnymi. Nadaje się również do wygładzania elewacji budynków użyteczności publicznej, o ścianach częściowo lub całkowicie pokrytych tworzywami sztucznymi.

CE GP EN 998-1
CE R4 EN 1504-3
PCC EN 1504

Składniki: Dwuskładnikowa
Postać: Proszek + Płyn
Dostępne kolory: Biały / Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg [A] – Puszka 5 kg [B] – Zestaw: 1 worek 25 kg [A] + 1 puszka 5 kg [B]

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Repar SM Bic to wielozadaniowa, dwuskładnikowa, kompozytowa, tiksotropowa zaprawa wygładzająca o właściwościach reoplastycznych i skompensowanym skurczu, na bazie wysoko wytrzymałego cementu, wypełniaczy super pucolanowych, wodorozcieńczalnych żywic polimerowych, domieszek uplastyczniających, stabilizujących, antykorozyjnych i antyalergicznych, wyselekcjonowanego kruszywa oraz mikrowłókien.

Zastosowanie

Naprawy, szpachlowanie, wykonywanie powłok ochronnych i hydroizolacyjnych, wyrównywanie powierzchni, uzupełnianie itp. na podłożach cementowych, murowanych, na tynkach, na posadzkach i elementach przemysłowych, w tym o niskiej nasiąkliwości (powłoki ścienne z tworzyw sztucznych), wykonywane w środowisku górskim, morskim, miejskim oraz przemysłowym.

Dopuszczalne typy podłoża

Tynki – Beton – Zaprawy cementowe, wapienne i mieszane – Prefabrykaty – Okładziny ścienne z tworzyw sztucznych

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie nakładać w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia. Należy zadbać o odpowiednią ochronę i nawilżenie podczas utwardzania. Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej. Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C
Żywotność: 45-60 min
Maksymalna średnica kruszywa: 0,5 mm
Produkt wyróżniony

Parametry techniczne

UNI EN 1015-11
Wytrzymałość na ściskanie
> 45 N/mm²
UNI EN 1015-11
Wytrzymałość na zginanie
> 8 N/mm²
UNI EN 1015-6
Gęstość objętościowa
2015 kg/m³
EN 13687-1
Kompatybilność cieplna
2,2 N/mm²
Przepuszczalność (model Darcy) 10⁻¹⁰ cm/s
pH >12
UNI EN 13057
Absorpcja kapilarna
0,47 kg•h^0,5/m²
EN 1542
Przyczepność
2,4 N/mm²
Klasa reakcji na ogień B-s2 d0
EN 13142
Moduł sprężystości
19500 N/mm²

Zużycie

Około 2 kg/m² zaprawy Repar SM Bic na każdy milimetr planowanej grubości.

Specyfikacja produktu

Wygładzanie ochronne konstrukcji betonowych, realizowane poprzez nakładanie szpachlą, kielnią lub pacą szybkoutwardzalnej, dwuskładnikowej, zbrojonej włóknami mikrozaprawy cementowej typu Repar SM Bic produkcji Azichem Srl. Wyrób otrzymał certyfikat CE zgodnie z normą EN 1540/3 (klasa R4) i jest produkowany na bazie wysoko wytrzymałego cementu, środków stabilizujących, wypełniaczy super pucolanowych oraz specjalnych żywic polimerowych rozpuszczonych w składniku B. Przed aplikacją wyrobu należy odpowiednio przygotować podłoże, tak aby było czyste, szorstkie, nasycone wodą do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni” oraz wszelkich substancji, które mogą przyczynić się do zmniejszenia lub całkowitego braku przyczepności, niezakurzone itp. Zużycie: 1,65 kg/m²/mm grubości.

Parametry techniczne zaprawy Repar SM Bic produkcji Azichem Srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 13057): 0,47 kg•h^0,5/m²
 • Przepuszczalność (model Darcy): 10⁻¹⁰cm/s
 • Przyczepność (EN 1542): 2,4 N/mm²
 • Kompatybilność cieplna (EN 13687-1): 2,2 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 2015 kg/m³
 • Moduł sprężystości (EN 13142): 19500 N/mm²
 • pH: >12
 • Klasa reakcji na ogień: B-s2 d0
 • Wytrzymałość na ściskanie (UNI EN 1015-11): > 45 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie (UNI EN 1015-11): > 8 N/mm²

Składowanie i przechowywanie

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, na których produkt będzie aplikowany muszą być czyste, bez zabrudzeń, bez wszelkich luźno związanych części, niezapylone itp. Muszą być odpowiednio nasycone wodą, do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”.

Sposób użycia

Wymieszać mieszankę cementową (składnik A) z hydratowaną dyspersją polimerową (składnik B) w wydajnym mieszalniku (mieszarka przepływowa, najlepiej pionowa lub mieszadło z regulacją prędkości). Stopniowo wsypywać proszek do płynu. Mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, bez grud. Optymalną konsystencję wyrobu oraz wynikające z niej właściwości fizyko-mechaniczne deklarowane w tej karcie technicznej uzyskuje się po zastosowaniu 4,5 kg składnika B na każdy worek 25 kg. Zastosowanie większej ilości składnika B (0,5 kg) jest szczególnie przydatne podczas wykonywania warstwy gruntującej podłoże, do moczenia pacy podczas końcowych robót wygładzających lub w gorących i suchych warunkach realizacji prac, gdzie zmieszany wyrób pozostający w mieszalniku może wymagać dodatku niewielkiej ilości płynu w celu przywrócenia optymalnej konsystencji. Dzięki temu unika się niekontrolowanego dodawania wody.

Metody aplikacji

Kielnia – Paca – Szpachla

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.