Repar Steel

Dwuskładnikowy, cementowy środek pasywujący do stali zbrojeniowej

Dwuskładnikowa zaprawa cementowa, modyfikowana żywicami zapewniającymi właściwości elastyczne, migrującymi inhibitorami korozji oraz specjalnymi składnikami antykorozyjnymi do pasywacji prętów zbrojeniowych w naprawach zniszczonego betonu. Środek zwiększający przyczepność przy kontynuacji betonowania.

PCC EN 1504
CE EN 1504-7

Składniki: Dwuskładnikowa
Postać: Proszek + Płyn
Dostępne kolory: Błękitny
Opakowania i pojemność: Wiadro 3,4 kg [A] – Butelka 1,6 kg [B] – Zestaw: 1 wiadro 3,4 kg [A] + 1 Butelka 1,6 kg [B]

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Repar Steel zawdzięcza swoje działanie antykorozyjne wysokiej zasadowości oraz super pucolanowemu działaniu składników, jak również zastosowaniu w składniku płynnym (B) migrujących i międzyfazowych inhibitorów korozji, zapewniających ochronę katodową i anodową. Zawierają one związki organiczne, zapobiegające udziałowi jonów żelaza w elektrochemicznych procesach korozyjnych. Oprócz tego, polimerowe składniki roztworu jeszcze bardziej zwiększają skuteczność działania antykorozyjnego, przede wszystkim w przypadku procesów związanych z agresywnym oddziaływaniem chlorków i siarczanów. Zwiększają również przyczepność zabezpieczonego pręta do betonu (próba przyczepności wg EN 15184, zgodnie z normą techniczną UN EN 1504 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Część 7: Ochrona zbrojenia przed korozją”).

Zastosowanie

Ochrona, pasywacja i zabezpieczenie przed korozją prętów zbrojeniowych w naprawach obiektów żelbetowych. Wysoka zawartość wysoko przyczepnego polimeru w składniku B oraz zastosowanie cementu i bardzo drobnych cząstek o działaniu pucolanowym sprawia, że Repar Steel przydaje się zwłaszcza do zwiększania przyczepności przy kontynuacji prac z zastosowaniem zapraw, zarówno rozlewnych, jak i tiksotropowych.

Dopuszczalne typy podłoża

Skorodowane pręty zbrojeniowe

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ewentualne rozlanie produktu na beton w sąsiedztwie zabezpieczanego zbrojenia nie stanowi problemu.

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C
Żywotność: 45 min
Maksymalna średnica kruszywa: 0,25 mm

Parametry techniczne

UNI EN 1015-11
Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu
20 MPa
UNI EN 1015-11
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
50 MPa
UNI EN 1015-11
Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu
5 MPa
UNI EN 1015-11
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
10 MPa
EN 15184
Wytrzymałość na wyrywanie stalowego pręta o zwiększonej przyczepności
> 90 %
EN 15183
Odporność na korozję
< 0,5 mm
Klasa reakcji na ogień B-s2 d0
EN 1542
Przyczepność do podłoża
≥ 2,0 MPa
UNI EN 1015-6
Gęstość objętościowa
2,0 kg/dm³
UNI EN 13057
Absorpcja kapilarna
0,2 kg•h^0,5/m²

Zużycie

Od 0,03 do 0,1 kg wyrobu Repar Steel na każdy metr stalowego pręta wymagającego zastosowania produktu.

Specyfikacja produktu

Dwuskładnikowa zaprawa cementowa typu Repar Steel produkcji Azichem Srl przeznaczona do prętów zbrojeniowych. Wyrób otrzymał certyfikat CE zgodnie z normą EN 1504/7. Zaprawa jest modyfikowana żywicami uelastyczniającymi oraz specjalnymi środkami antykorozyjnymi. Pręty zbrojeniowe powinny być odpowiednio przygotowane poprzez usunięcie rdzy i przywrócenie do stanu „białego metalu” za pomocą metody piaskowania lub za pomocą obrotowych tarcz ściernych. Aplikacja zaprawy cementowej na pręty zbrojeniowe gwarantuje skuteczną ochronę przed korozją oraz wysoką zasadowość dzięki super pucolanowym właściwościom składników oraz dzięki zastosowaniu w składniku płynnym (B) specjalnego komponentu o działaniu antykorozyjnym (opartym na reakcji, która uniemożliwia udział jonów żelaza w elektrochemicznych procesach korozyjnych). Zastosowane składniki polimerowe dodatkowo zwiększają skuteczność ochrony antykorozyjnej, przede wszystkim wobec agresywnego oddziaływania chlorków i siarczanów. Obydwa składniki należy mieszać wydajnym mieszadłem mechanicznym przez co najmniej dwie minuty lub dłużej, do uzyskania jednolitej, płynnej masy bez grudek. Zużycie: ~ 0,10 kg/metr pręta wymagającego zastosowania produktu.

Parametry techniczne zaprawy Repar Steel produkcji Azichem Srl:

 • Przyczepność do podłoża (EN 1542): >= 2,0 MPa
 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 13057): 0,2 kg•h^0,5/m²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 2,0 kg/dm3
 • Klasa reakcji na ogień: Klasa B-s2 d0
 • Wytrzymałość na wyrywanie stalowego pręta (EN 15184): > 90 %
 • Odporność na korozję (EN 15183): < 0,5 mm
 • Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu (UNI EN 1015-11): 20 MPa
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (UNI EN 1015-11): 50 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu (UNI EN 1015-11): 5 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (UNI EN 1015-11): 10 MPa

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Dokładnie usunąć rdzę z metalowych powierzchni odsłoniętych prętów zbrojeniowych. Zastosować metodę piaskowania lub głębokiego szczotkowania. Należy uzyskać efekt „prawie białego metalu” (kolor świeżo wyprodukowanego metalu). W przypadku stosowania w funkcji zwiększającej przyczepność, zaleca się dokładnie wyczyścić podłoże z pyłu, luźnych i odklejających się części oraz z wszelkich substancji, które mogą przyczynić się do zmniejszenia lub całkowitego braku przyczepności (smary, oleje, woski itp.).

Sposób użycia

Mieszankę dwóch składników można przygotować w mieszalniku lub w wiadrze budowlanym. Wlać błękitny roztwór (składnik B) do wiadra. Stopniowo dodawać (ciągle mieszając) proszek (składnik A). Mieszać całość aż do całkowitego usunięcia grudek. Aplikować pędzlem na powierzchnie przygotowane w sposób opisany w punkcie „Przygotowanie podłoża”. Na każdy metr skorodowanego zbrojenia wymagającego pasywacji potrzeba około 100 g wyrobu. Natomiast na każdy metr kwadratowy żelbetowej powierzchni w przypadku zastosowania wyrobu jako produkt zwiększający przyczepność potrzeba 750-1500 g.

Metody aplikacji

Pędzel

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.