Sanafarbe I

Dekoracyjny, oddychający, renowacyjny tynk wapienny na bazie wapna gaszonego.

Naturalny, mineralny, ochronny, dekoracyjny, oddychający, pigmentowany, nietoksyczny, przeciwgrzybiczny naturalny tynk do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na bazie sezonowanego wapna gaszonego, kruszyw o wyważonym uziarnieniu i proszku marmurowego. Stworzony według tradycyjnej receptury, do stosowania w budownictwie ekologicznym i renowacji budynków zabytkowych i historycznych.

CE EN 15824

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Pasta
Dostępne kolory: Biały / Azichem – wapno gaszone
Opakowania i pojemność: Wiadro 5 kg – Wiadro 25 kg

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Produkt na bazie wapna gaszonego i naturalnych pigmentów. Zaprawa Sanafarbe Intonachino odznacza się wysoką oddychalnością, właściwościami przeciwbakteryjnymi i przeciwgrzybicznymi. Nie zawiera rozpuszczalników, rozcieńczalników i ogólnie substancji szkodliwych. Wapno gaszone, zawarte w Sanafarbe I, pochodzi z wypalania czystych kamieni wapiennych o zawartości węglanu wapnia (CaCO3) przekraczającej 95%, kalcynowanego w piecu w temperaturze od 900° do 950°C. Ta niska temperatura wypalania wraz z długotrwałym „gaszeniem” wapna palonego w kadziach skutkuje wysoką powierzchnią właściwą i doskonałym uwodnieniem cząsteczek wodorotlenku wapnia. Uzyskane w ten sposób wapno gaszone, po nałożeniu na otynkowane ściany, łączy się z dwutlenkiem węgla z atmosfery, stopniowo zamieniając się w mikrokryształy węglanu wapnia i uzyskując własną, naturalną zwartość. Wapno gaszone doskonale sprawdza się na powierzchni na bazie wapna, łącząc się minerałowo z wolnymi cząstkami wapna z podłoża w procesie mineralizacji międzyfazowej.

Zastosowanie

Wykonywanie tynków wykończeniowych, ochronnych i dekoracyjnych na murach wewnętrznych i zewnętrznych, w budownictwie ekologicznym oraz w renowacji budynków zabytkowych i historycznych.

Dopuszczalne typy podłoża

Tynki i zaprawy wapienne i wapienno-cementowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podobnie jak wszystkie produkty naturalne na bazie wapna gaszonego, wolne od dodatków polimerowych i surowców syntetyzowanych chemicznie, Sanafarbe I jest podatny na pewne sytuacje, które mogą zaistnieć podczas jego stosowania, a w szczególności: niekorzystne warunki meteorologiczne:

 1. ulewny deszcz lub mgła podczas aplikacji produktu lub w ciągu pierwszych 24-48 godzin utwardzania, zwłaszcza jeśli towarzyszy im niska temperatura i mokre podłoża;
 2. temperatury w okolicy zera lub poniżej zera;
 3. bardzo gorący, suchy i wietrzny klimat;

Warunki meteorologiczne wymienione w punktach i. oraz ii. powodują częściową krystalizację i twardnienie lub w najgorszych przypadkach, brak krystalizacji i twardnienia. Wapno gaszone jest słabe, łuszczy się i można je usunąć przez zwykłe pocieranie. Warunki meteorologiczne wspomniane w punkcie iii. powodują pękanie, a w poważniejszych przypadkach również osłabienie i kredowanie.

Nieodpowiednie podłoża opisane w rozdziale „Przygotowanie podłoża” mogą prowadzić do pękania z powodu słabej przyczepności wapna gaszonego, a w najpoważniejszych przypadkach do oderwania się wapna gaszonego od podłoża.

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej. Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.          

Główne parametry

Ciężar właściwy: 1.77 kg/dm³
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: +8 / +30 °C

Parametry techniczne

Przepuszczalność pary wodnej μ
UNI EN ISO 7783-2
17 μ
pH13
Zawartość masy suchej
10’ w 150°C
72 %

Zużycie

Orientacyjne zużycie w zależności od dostępnego uziarnienia Sanafarbe I:

 • UZIARNIENIE 1 mm: około 1,25 – 1,40 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 1,2 mm: około 1,40 – 1,55 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 2 mm: około 1,85 – 2,15 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 2,2 mm: około 2,00 – 2,30 kg/m².

Specyfikacja produktu

Ochronny, antybakteryjny, dekoracyjny i oddychający wykończeniowy tynk naturalny do wnętrz i na zewnątrz, do aplikacji za pomocą stalowej kielni typu Sanafarbe I firmy Azichem Srl, z certyfikatem CE zgodnie z EN 15824, na bazie sezonowanego wapna gaszonego, mączki marmurowej z Botticino i naturalnych pigmentów. Odpowiednio przygotować podłoże tak, aby było czyste, pozbawione śladów starej farby, kurzu, itp.

Zużycie orientacyjne:

 • UZIARNIENIE 1 mm: około 1,25 – 1,40 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 1,2 mm: około 1,40 – 1,55 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 2 mm: około 1,85 – 2,15 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 2,2 mm: około 2,00 – 2,30 kg/m².

Parametry techniczne oddychającej zaprawy na bazie wapna gaszonego Sanafarbe I firmy Azichem Srl:

 • Współczynnik przepuszczalności (UNI EN ISO 7783-2): 17 μ
 • pH: 13
 • Zawartość suchej masy (10’ w 150 °C): 72%
 • Ciężar właściwy: 1,77 kg/dm3

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią. Przechowywać produkt w temperaturze +5°C do +35°C.

Kod celny: 3214 9000

Przygotowanie podłoża

Podłoże do aplikacji musi być wolne od zabrudzeń, kurzu, odrywających się lub odspajających się fragmentów starych farb i podkładów (zmywalnych, organicznych, na bazie rozpuszczalników itp.). Przed nałożeniem Sanafarbe I podłoże należy lekko zwilżyć. Pamiętać, że jeśli spodni szorstki tynk zawiera organiczne polimery klejące (lateks, akryl itp.), mogą one działać jako środek antyadhezyjny. W takim przypadku należy przeprowadzić test przyczepności po uprzednim zagruntowaniu podłoża naszym produktem SANXIL FIX (stabilizującym, przezroczystym, podkładem uszczelniającym na bazie krzemianu potasu), a następnie, techniką „mokre na mokre”, nanieść Sanafarbe I. Jeśli na powierzchni surowego tynku utworzy się błyszcząca, niechłonna powłoka, uniemożliwi ona doskonałe przyleganie każdego wykończenia mineralnego. W takich przypadkach zalecamy wcześniejsze przygotowanie podłoża poprzez usunięcie tych złogów i resztek stosując nasz buforowany kwas DETERG A, rozcieńczony wodą w stosunku 1:10. Pozostawić na około 15 minut, a następnie spłukać dużą ilością wody. Również w tych przypadkach zaleca się zagruntowanie podłoża preparatem Sanaxil Fix, a następnie, nałożenie Sanafarbe I techniką „mokre na mokre”.

Sposób użycia

Nanosić Sanaxil I w dwóch warstwach: pierwsza warstwa kielnią, druga rozprowadzana i wykańczana z użyciem pacy z gąbką. Drugą warstwę należy nakładać, gdy pierwsza warstwa zacznie wysychać. Istnieją dwa sposoby aplikacji, do stosowania według potrzeby: suchą pacą, w celu uzyskania jednolitych powierzchni, pacą wilgotną, w celu uzyskania powierzchni postarzanych. SANAFARBE – I jest suchy w dotyku po 4 godzinach, można na nim aplikować kolejne warstwy po 2-5 godzinach, natomiast całkowicie wysycha po 16- 32 godzinach. Wydajność podana w paragrafie Zużycie odnosi się do gładkich podłoży i jest jedynie orientacyjna. Rzeczywiste zużycie powinno być ustalone na podstawie odpowiedniej próby praktycznej.

Metody aplikacji

Kielnia – Paca z gąbką – Szpachelka

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.