Sanalit

Lekki i przepuszczalny dla powietrza podkład podłogowy na bazie wapna hydraulicznego

Wstępnie zmieszana, wzmocniona włóknami zaprawa na bazie wapna hydraulicznego, lekkich kruszyw o wysokiej porowatości i mielonego korka, przeznaczona do wykonywania jastrychów i lekkich podkładów podłogowych o wysokich parametrach izolacji cieplnej i akustycznej. Wymaga jedynie dodania wody i nadaje się do budownictwa ekologicznego oraz do renowacji budynków zabytkowych i pomników. Zaprawy podłogowe Sanalit, pakowane zgodnie z informacjami podanymi w tej karcie technicznej, są wyrobami klasy C5-F1-A22, zgodnie z normą europejską EN 13813.

CE EN 13813

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Jasnoszary
Opakowania i pojemność: Worek 13 kg – Paleta: 50 x (Worek 13 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Dzięki zastosowaniu kombinacji lekkich i naturalnych surowców (spiekane kruszywa krzemianowe, korek) oraz spoiw hydraulicznych o zasadowym pH, jastrychy i podkłady podłogowe wykonane za pomocą zapraw Sanalit charakteryzują się wysoką przepuszczalnością, są lekkie, niepodatne na pleśń oraz inne biologiczne czynniki degradacyjne, jak również odporne na ogień (klasa odporności ogniowej A1). Zastosowanie włókien szklanych o wysokiej zawartości cyrkonu zapewnia wysoką i trwałą odporność na zarysowania, co zapobiega powstawaniu mikropęknięć, jakie często, wcześniej czy później, pojawiają się w przypadku wyrobów na bazie wapna.

Zastosowanie

Realizacja wylewek podłogowych  o wysokich parametrach cieplno-akustycznych w budownictwie ekologicznym, podkładów do podłóg ogrzewanych w budynkach mieszkalnych, publicznych, hotelach, salach konferencyjnych, koncertowych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest dobra izolacja od otoczenia. Wykonywanie podkładów wiążących z nowym i starym podłożem, jako podkład pod płytki ceramiczne, drewno, wykładzinę i kamień naturalny. Standardowa grubość związanych jastrychów wynosi od 40 do 60 mm. Zadbać  o odpowiednie zszorstkowienie i nasycenie podłoża wodą, a jeżeli jest to trudne do wykonania, zagruntować podłoże produktem Bond HG, zgodnie ze wskazówkami podanymi w karcie technicznej produktu.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Wylewki podłogowe

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: : +6 / +30 °C
Żywotność: 60 mim
Wymieszać z wodą: 25-35 %
Maksymalny rozmiar kruszywa: 2,5 mm

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach
UNI EN 1015-11
4,0 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
UNI EN 1015-11
> 5,0 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach
UNI EN 1015-11
1,0 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
UNI EN 1015-11
> 1,6 MPa
Przyczepność
UNI EN 1542
0,5 N/mm²
Absorpcja kapilarna
UNI EN 1015-18
0,50 kg•h^0,5/m²
Przepuszczalność pary wodnej μ
UNI EN 1015-19
11 μ
Przewodność cieplna
UNI EN 1745 – EN 12664
0,21 W/m*K
Gęstość objętościowa
UNI EN 1015-6
1150 kg/m³
Klasa odporności ogniowejA1
pH12

Zużycie

Około 8,5 kg/m² zaprawy Sanalit każdy centymetr grubości planowanej do wykonania (około 850 kg na każdy metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

Wykonanie lekkich podkładów podłogowych o wysokiej izolacji cieplnej i akustycznej za pomocą gotowej do użycia i wzmocnionej włóknami zaprawy jastrychowej typu Sanalit produkcji Azichem Srl. Wyrób otrzymał certyfikat CE zgodnie z normą EN 13813 oraz EN 998/1 i jest produktem na bazie wapna hydraulicznego, lekkich kruszyw krzemionkowych oraz proszku korkowego. Przed nałożeniem produktu należy odpowiednio przygotować podłoże, tak aby było czyste, dobrze nawilżone (nasycone do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”), bez zanieczyszczeń itp.

Parametry techniczne zaprawy Sanalit produkcji Azichem Srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 1015-18): 0,80 kg•h^0,5/m²
 • Przewodność cieplna λ: 0,21 W/m*K
 • Przyczepność (UNI EN 1542): 0,5 N/mm²
 • Gęstość objętościowa w stanie świeżym (UNI EN 1015-6): 950 kg/m³
 • pH 12
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (UNI EN 1015-11): > 5,0 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie 28 11 dniach (UNI EN 1015-11): > 1,6 N/mm²
 • Przepuszczalność pary wodnej (UNI EN 1015-19): 11 μ
 • Klasa odporności ogniowej: Klasa A1

Składowanie i przechowywanie

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

W przypadku podłoży cementowych i ceglano-betonowych, powierzchnie, na których produkt będzie aplikowany muszą być czyste, bez zabrudzeń, bez wszelkich luźno związanych części, niezapylone itp. Muszą być odpowiednio nasycone wodą, do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”. Jeżeli produkt jest stosowany na nowo nowych podłożach, muszą być one całkowicie utwardzone i stabilne wymiarowo (nie może występować zjawisko skurczu). Natomiast jeżeli produkt jest nakładany na podłoże istniejące już od jakiegoś czasu, musi ono być wystarczająco wytrzymałe. Podłoża drewniane lub stalowe są narażone na dylatacje i spore przesunięcia, dlatego należy koniecznie zastosować siatkę do wylewek z włókna szklanego (zaleca się włókno szklane do wylewek podłogowych Armaglass Intotech 225) lub siatkę ze stali ocynkowanej.

Sposób użycia

Wlać do mieszalnika około 2/3 wody zarobowej. Stopniowo dodawać Sanalit oraz resztę potrzebnej wody. Mieszać do uzyskania jednolitej mieszanki o wymaganej konsystencji i bez grudek. Przybliżona ilość potrzebnej wody zarobowej to około 25-35% wagi (3,25-4,55 litra na worek 13 kg). Wcześniej należy zawsze przygotować wszystkie wymiary i wyznaczyć obszar roboczy za pomocą drewnianych lub aluminiowych listew lub wykorzystując ten sam produkt Sanalit (w tym ostatnim przypadku należy poczekać, aż produkt całkowicie wyschnie). Zaleca się położyć szalunki w odstępach najwyżej 2,5 m. Wylać Sanalit i wypełnić obszar ograniczony szalunkami z drewna  lub aluminium. Szalunki można usunąć dopiero kiedy wylewka zacznie twardnieć i brzegi nie będą się rozlewać po ich usunięciu. Jeżeli w podkładzie podłogowym wykonanym z zaprawy Sanalit przebiegają jakieś instalacje, obszar leżący bezpośrednio nad instalacjami oraz otaczający je należy uzbroić siatką Armaglass Intotech 225 lub siatką z ocynkowanej stali. Minimalna grubość warstwy Sanalit nad instalacjami wynosi 2 cm. Grubość oraz ewentualne zbrojenie podkładów podłogowych wykonanych z zaprawy Sanalit należy dobrać w zależności od przewidywanego obciążenia. Maksymalna grubość, jaką można uzyskać z użyciem Sanalit wynosi 6 cm. W przypadku większych grubości należy wylać kilka warstw Sanalit, przy czym pierwsza warstwa powinna być bardzo szorstka (zaleca się wykonać rowkowanie pierwszej warstwy), a kolejną należy wylać po upływie około 24 godzin. Powierzchnię stykową należy zwilżyć, co zwiększy przyczepność poszczególnych warstw. Rozprowadzić zaprawę raklą i zatrzeć powierzchnię plastikową pacą. Podczas tych czynności nie dociskać powierzchni, tak aby zachować istniejącą porowatość i lekkość produktu. Sanalit można aplikować pompą, jednak bez zamontowanego z przodu zespołu sprężonego powietrza oraz bez systemu objętościowego dozowania masy (wymagana jest pełna kontrola procesu mieszania, a produkt można podać do układu pompującego tylko kiedy będzie idealnie wymieszany, jednolity i bez grudek).

Metody aplikacji

Paca – Pompa – Szpachla – Rakla

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.