Sanareg

Hydrofobowy roztwór alkilsilanu do murów przeciwdziałający wykwitom solnym

Płyn reaktywny nietworzący powłoki, na bazie emulsji alkilosilanu rozpuszczonego w wodzie, do stosowania w celu zahamowania wykwitów solnych podczas osuszania i renowacji murów, poprzez natryskiwanie lub nakładanie pędzlem o sztywnym włosiu. Sanareg wnika w pory kapilarne podłoża mineralnego i reaguje z grupami hydroksylowymi, tworząc niewidzialną barierę hydrofobową, która nie pozwala wodzie wydostać się na powierzchnię, jednocześnie zachowując przepuszczalność pary wodnej.

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Płyn
Dostępne kolory: Biały
Opakowania i pojemność: Kanister 5 kg – Kanister 25 kg

  • Właściwości i zastosowanie
  • Dane techniczne
  • Specyfikacja
  • Sposób użycia
  • Ostrzeżenia i środki ostrożności
  • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Sanareg jest nieszkodliwą, nietoksyczną, wolną od LZO emulsją alkilosilanu w wodzie. Aplikacja Sanareg nie zmienia oryginalnej przepuszczalności muru. Szczególnie polecany w połączeniu z naturalnymi tynkami osuszającymi Untersana, Sanatigh i Sanastof. Jak również Untersana, Caleosana i Sanastof.

Zastosowanie

Sanareg jest niezwykle pomocny w hamowaniu powstawania wykwitów solnych podczas prac renowacyjnych, związanych z osuszaniem, tuż przed nałożeniem tynku.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Cegła – Mur mieszany – Mur z cegły – Mur z kamienia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej. Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.

Główne parametry

Nie zawiera rozpuszczalników
Ciężar właściwy: 0.99 kg/dm³
Stosować okulary ochronne
Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: +8 / +30 °C

Parametry techniczne

pH6-8
Temperatura zapłonu70 °C

Zużycie

Od 0,10 do 0,20 kg Sanareg na każdy metr kwadratowy powierzchni przeznaczonej do obróbki, w zależności od porowatości podłoża.

Specyfikacja produktu

Zahamowanie wykwitów solnych w ramach prac naprawczych i osuszających murów poprzez rozpylanie lub aplikację z użyciem pędzla o sztywnym włosiu reaktywnego roztworu nietworzącego powłoki, typu Sanareg firmy Azichem Srl, na bazie emulsji alkilosilanu rozpuszczonego w wodzie. Podłoże przed zastosowaniem produktu powinno być odpowiednio przygotowane: osuszone i oczyszczone z zabrudzeń. Ewentualnie widoczne wykwity solne usunąć przez energiczne szczotkowanie powierzchni. Zużycie: 100 – 200 g/m2

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Przechowywać produkt w temperaturze +5°C do +35°C.

Kod celny: 3824 9970

Przygotowanie podłoża

Usunąć zabrudzenia i ślady soli energiczne szczotkując powierzchnię, a następnie usunąć pozostały pył. Powierzchnia powinna być jak najbardziej sucha w momencie aplikacji.

Sposób użycia

Aplikować Sanareg przez rozpylanie lub za pomocą pędzla z długim włosiem, od dołu do góry. Usunąć z powierzchni ewentualny nadmiar produktu. Jeśli produkt jest aplikowany w ramach obróbki wstępnej przed tynkowaniem, natychmiast po nałożeniu Sanareg należy nałożyć obrzutkę. Sanareg jest wodnym roztworem, dlatego jego skuteczność nie jest zagrożona, nawet jeśli podłoże nie jest w pełni suche podczas aplikacji.

Metody aplikacji

Pędzel – Natrysk

Czyszczenie przyrządów

Woda

Dokumentacja techniczna

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.