Sanascreed

Wstępnie zmieszana zaprawa na bazie wapna, do jastrychów i podkładów podłogowych

Zaprawa jastrychowa do posadzek przeznaczonych do ruchu pieszego. Produkt na bazie wapna hydraulicznego, kruszywa krzemianowo-wapniowego o uziarnieniu maksymalnie do 5 mm oraz lekkich kruszyw o działaniu pucolanowym, wzmocniony włóknami polipropylenowymi oraz szklanymi. Przeznaczona do wykonywania jastrychów i wytrzymałych podkładów podłogowych w budownictwie ekologicznym oraz w renowacjach budynków zabytkowych i obiektów. Produkt wymaga jedynie dodania wody.

CE GP EN 998-1

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Jasnobrązowy
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Sanascreed to wstępnie zmieszana, gotowa do użytku zaprawa o normalnym czasie wiązania i schnięcia, o kontrolowanym skurczu, na bazie naturalnych surowców mineralnych, dzięki którym jastrych jest wyjątkowo dobrze przepuszczalny dla powietrza, odporny na działanie pleśni i innych biologicznych czynników degradacyjnych dzięki naturalnie zasadowemu odczynowi wapna oraz idealnie łączy się z zabytkowymi materiałami ceglanymi i złożonymi, na bazie spoiw powietrznych i hydraulicznych. Specjalny skład umożliwia uzyskanie dobrej wytrzymałości mechanicznej, zarówno na ściskanie, jak i na rozciąganie przy zginaniu. Oprócz tego zapewnia wyjątkowo niski moduł sprężystości oraz doskonałą przyczepność do betonów i do materiałów ceglanych.

Zastosowanie

Wykonywanie jastrychów i podkładów podłogowych na bazie wapna hydraulicznego, podłóg pływających i wylewek sczepnych między nowym i starym podłożem, jako podkład pod płytki ceramiczne, drewno, wykładzinę i kamień naturalny. Standardowa grubość związanych jastrychów wynosi od 25 do 50 mm. W przypadku jastrychów pływających (wylanych na warstwę izolacji typu folia polietylenowa lub podobny materiał) wynosi od 35 do 60 mm. W przypadku jastrychów związanych z podłożem zadbać o odpowiednie zszorstkowienie i nasycenie podłoża wodą, a jeżeli jest to trudne do wykonania, zagruntować podłoże produktem Bond HG, zgodnie ze wskazówkami podanymi w karcie technicznej produktu. Zaprawa Sanascreed nadaje się również do wykonywania podłogowych wylewek wykończeniowych, przeznaczonych wyłącznie do ruchu pieszego. W takim przypadku wykonana warstwa musi mieć jednakową grubość od 4 do 6 cm i musi być zawsze związana z podłożem, które musi być szorstkie i nasycone wodą. W odległości 1 cm od dna należy położyć siatkę wzmacniającą (zaleca się siatkę z włókna szklanego do wylewek podłogowych Armaglass Intotech 225) z odpowiednimi dylatacjami skurczowymi (o boku nie dłuższym niż 2-3 m), dociętymi po upływie ok. 24 godzinach twardnienia. Podobnie jak wszystkie wyroby budowlane na bazie wapna hydraulicznego i surowców naturalnych, Sanascreed wymaga po wylaniu nawilżenia i zabezpieczenia wodoodporną osłoną na około 48 godzin. Umożliwia to prawidłowe stwardnienie wapna i jak największe ograniczenie powstawania rys skurczowych, typowych dla materiałów stosowanych w budownictwie ekologicznym.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zawsze zaleca się wykonanie próby w celu sprawdzenia, czy wyrób nadaje się do zamierzonego zastosowania.

Zabezpieczyć świeżo pokryte produktem powierzchnie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem oraz wiatrem.

Zadbać o odpowiednio długie nawilżenie podczas utwardzania. Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Temperatura aplikacji: +6 / +30 °C
Żywotność: 60 min
Wymieszać z wodą: 18-20 %
Maksymalny rozmiar kruszywa: 5 mm
Minimalna zalecana grubość: 2 cm

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu
UNI EN 1015-11
> 5 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach
UNI EN 1015-11
> 18 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
UNI EN 1015-11
> 24 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu
UNI EN 1015-11
> 1,5 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach
UNI EN 1015-11
> 4,5 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
UNI EN 1015-11
> 5,5 MPa
Przyczepność
UNI EN 1015-12
> 1,2 MPa
Gęstość objętościowa
UNI EN 1015-6
1950 kg/m³
Moduł sprężystości
EN 13412
14000 MPa
pH12

Zużycie

Około 17 kg/m² zaprawy Sanascreed każdy centymetr grubości planowanej do wykonania (około 1700 kg na każdy metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

Zaprawa jastrychowa na bazie wapna hydraulicznego, kruszyw krzemianowo-wapniowych oraz lekkich kruszyw o działaniu pucolanowym, o uziarnieniu maksymalnym do 5 mm, wzmocniona mikrowłóknami polipropylenowymi i szklanymi, do wykonywania wylewek podłogowych przeznaczonych do ruchu pieszego, typu Sanascreed produkcji Azichem srl. Wyrób otrzymał certyfikat zgodnie z normą EN 998/1. Przed aplikacją produktu należy odpowiednio przygotować podłoże, tak aby było zwilżone do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”, bez zabrudzeń i bez wszelkich luźno związanych części. Zużycie 1800 kg/m3

Parametry techniczne zaprawy Sanascreed produkcji Azichem Srl:

 • Przyczepność (UNI EN 1015-12): > 1,2 MPa
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 1950 kg/m³
 • Moduł sprężystości (EN 13142): 14000 MPa
 • pH: 12
 • Wytrzymałość na ściskanie po 01 dniu (UNI EN 1015-11): > 5 MPa
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (UNI EN 1015-11): > 24 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu (UNI EN 1015-11): > 1,5 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (UNI EN 1015-11): > 5,5 MPa

Składowanie i przechowywanie

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, na których produkt będzie aplikowany muszą być czyste, bez zabrudzeń, bez wszelkich luźno związanych części, niezapylone itp. Muszą być odpowiednio nasycone wodą, do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”.

Sposób użycia

Wlać do mieszalnika około 2/3 wody zarobowej. Stopniowo dodawać Sanascreed i pozostałą wodę. Mieszać do uzyskania jednolitej masy, bez grudek, o wymaganej konsystencji. Rozprowadzić odpowiednią grubość produktu raklą i zatrzeć pacą aż do uzyskania gładkiej i płaskiej powierzchni. W odpowiednich miejscach wykonać wstępne dylatacje. Obszary, przez które przebiegają kanały należy wzmocnić lekkim, metalowym zbrojeniem lub siatką z włókna szklanego Armaglass Intotech 225. Na obwodzie pomieszczenia oraz dookoła ewentualnych słupów przechodzących przez podłogę należy – jeszcze przed wylaniem zaprawy – położyć taśmę Floorband 200 w celu odizolowania jastrychu od pozostałych konstrukcji. Jeżeli prace nad wykonaniem podłogi zostaną przerwane, miejsce w którym przerwano wylewkę musi pokrywać się z dylatacją skurczową, a jeżeli nie ma takiej możliwości, umieścić w jastrychu pręty z metalu lub włókna szklanego stosowane przy kontynuacji robót. Przybliżona ilość potrzebnej wody zarobowej to około 18-20% wagi (4,5-5 litrów na worek 25 kg).

Metody aplikacji

Paca – Pompa – Szpachla – Rakla

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.