Sanastark

Roztwór konsolidujący do pylących tynków, zapraw i kamienia

Reaktywny roztwór minerałów krzemianowych, który w wyniku reakcji z solami hydratu wapnia i wilgocią obecną w murach, tynkach, kamieniu oraz betonie tworzy związki wiążące i stabilizujące, wykorzystywane do zabiegów utwardzania i konsolidacji. Wskazany do stosowania przed aplikacją lub wygładzaniem tynków i zapraw pylących, ścian murowanych oraz w budownictwie ekologicznym i w renowacji budynków zabytkowych

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Płyn
Dostępne kolory: Bezbarwny
Opakowania i pojemność: Kanister 5 kg – Kanister 10 kg – Kanister 25 kg

  • Właściwości i zastosowanie
  • Dane techniczne
  • Specyfikacja
  • Sposób użycia
  • Ostrzeżenia i środki ostrożności
  • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Sanastark to roztwór minerałów krzemianowych, wody demineralizowanej oraz naturalnego dyspergatora pochodzenia roślinnego. Nie zawiera żywic, rozpuszczalników ani rozcieńczalników. Zastosowanie Sanastark nie zmienia pierwotnej przepuszczalności powietrza i pary wodnej elementów murowych.

Zastosowanie

Konsolidacja powierzchni zewnętrznych oraz zapobieganie pyleniu zapraw, tynków, porowatego kamienia oraz sztukaterii ściennej. Produkt nadaje się również do stosowania jako naturalny utrwalacz przed położeniem farb i tynków wapiennych lub silikatowo-potasowych.

Dopuszczalne typy podłoża

Tynki – Zaprawy cementowe, wapienne i mieszane – Cegły – Mury mieszane – Mury kamienne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Może powodować matowienie aluminium, szkła, płytek ceramicznych itp. Takie powierzchnie należy więc odpowiednio zabezpieczyć na czas aplikacji produktu. W przypadku bardzo delikatnych lub pozostających na widoku powierzchni mineralnych (tynki, cegły), przed zastosowaniem produktu wykonać najpierw próbę, ponieważ może on spowodować krystalizację zawartych w podłożu soli.

Na etapie aplikowania, Sanastark jest roztworem zasadowym: nie spożywać, nosić rękawice i odzież ochronną, stosować niezbędne środki ostrożności.

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Nie zawiera rozpuszczalników
Ciężar właściwy: 1,03 kg/dm³
Stosować okulary ochronne
Stosować rękawice ochronne
Produkt w 100% przyjazny dla środowiska
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Temperatura aplikacji: +8 / +30 °C

Zużycie

Od 0,20 do 0,30 kg produktu Sanastark na każdy metr kwadratowy powierzchni, w zależności od stopnia porowatości podłoża.

Specyfikacja produktu

Konsolidacja powierzchni zewnętrznych w wyniku reakcji mineralizacji zniszczonych lub pylących murów, tynków, zapraw do spoinowania, kamieni porowatych (piaskowiec, wapień, tuf), za pomocą natryskiwania lub ręcznej aplikacji pędzlem z naturalnym włosiem reaktywnego roztworu minerałów krzemianowych typu Sanastark produkcji Azichem Srl. Przed aplikacją produktu należy odpowiednio przygotować podłoże, tak aby usunąć pozostałości starych farb, zanieczyszczenia oraz ewentualne wykwity solne. Metodę wybrać w zależności od jakości podłoża, itp. szczotkowanie. Produkt nie zawiera rozpuszczalników. Zużycie produktu Sanastark = 0,2 – 0,3 l/m2.

Parametry techniczne produktu Sanastark produkcji Azichem Srl:

  • Ciężar właściwy: 1,03 kg/l
  • Nie zawiera rozpuszczalników
  • Produkt przyjazny dla środowiska: 100%

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Wyrób przechowywać w temperaturze od +5°C do +35°C.

Kod celny: 3824 9970

Przygotowanie podłoża

Usunąć zabrudzenia i wykwity solne energicznie szczotkując. Następnie usunąć pozostały pył. Przed aplikacją Sanastark gruntownie zwilżyć podłoże oraz usunąć nadmiar wody z powierzchni (zastoiny, kałuże itp.).

Sposób użycia

Aplikować metodą natrysku, od dołu do góry. Produkt można również aplikować pędzlem z długim naturalnym włosiem. W przypadku wyraźnej degradacji można aplikować kilkakrotnie, metodą „mokre na mokre”.

Metody aplikacji

Bezpowietrzny natrysk niskociśnieniowy – Pędzel – Rozpylanie

Czyszczenie przyrządów

Woda

Dokumentacja techniczna

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.