Sanastof

Oddychająca, przylegająca, osuszająca, makroporowata gładź wykończeniowa

Mieszanka mineralna bazująca na naturalnym wapnie hydraulicznym NHL 3,5, mikrokrzemionkach o aktywności pucolanowej, wyselekcjonowanych kruszywach, wysokowytrzymałym mikrowłóknie i termoizolacyjnych, lekkich kruszywach o niskim module sprężystości. Służy do wygładzania i wyrównywania, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Jest doskonale kompatybilna z różnymi podłożami: tynkami wapiennymi, wapienno-cementowymi, zaprawami cementowymi, betonem, kamieniem porowatym, cegłą. Jej właściwości sprawiają, że szczególnie nadaje się do stosowania w budownictwie ekologicznym oraz w renowacji budynków historycznych i zabytkowych. Maksymalne uziarnienie kruszywa wynosi 0,9 mm.

CE GP EN 998-1
ECO EN 14021-2016
Klasa energetyczna

Składniki: Jednoskładnikowa
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Jasnoróżowy (7,5 YR 8/2 Munsell®)
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg – Paleta: 50 x (Worek 25 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Sanastof to produkt na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL 3.5, kaolinu, proszku marmurowego, wyselekcjonowanych kruszyw krzemionkowych i lekkich, stabilnych wymiarowo kruszyw o niskim module sprężystości. Jest to naturalny produkt odznaczający się wysoką oddychalnością, nie zawierający żywic, rozpuszczalników, rozcieńczalników i kruszywa radioaktywnego. Produkt zawiera wysokowytrzymałe mikrowłókna, które zapewniają mu dużą stabilność objętościową. Specjalne, puste w środku kruszywa zapewniają specjalne właściwości w zakresie izolacji termicznej, filtrację potencjalnie szkodliwych rozpuszczalnych soli oraz redukcję modułu sprężystości. Krzywa uziarnienia, gęstość spoiw i niektóre dodatki reologiczne pochodzenia naturalnego sprawiają, że produkt po nałożeniu jest wyjątkowo gładki, nawet gdy jest układany na szorstkich lub trudnych powierzchniach. Odpowiednio dobrane właściwości fizyko- mechaniczne gwarantują doskonałą kompatybilność na różnych rodzajach podłoży, w szczególności na tradycyjnych tynkach i zaprawach. Zawartość mikrokrzemianów o aktywności pucolanowej sprawia, że wyrównywanie wykonane przy użyciu Sanastof jest bardzo trwałe, nawet w agresywnych środowiskach ekspozycji.

Zastosowanie

Łatwa i szybka aplikacja na różnego rodzaju podłożach, jak na przykład: oddychające gładzenie powłok ściennych; gładzenie modułowych powłok drewnianych lub krzemianowo-wapniowych; gładzenie powierzchni otynkowanych; gładzenie powierzchni betonowych; wyrównywanie i wygładzanie zapraw cementowych; nakładanie cienkich warstw (1 do 4 mm) z jednoczesnym wyrównywaniem wgłębień, niedoskonałości itp. W szczególnie ciężkich warunkach zalecamy zastosowanie, pomiędzy pierwszą i drugą warstwą, odpornej na alkalia siatki z włókna szklanego Armaglass 160 (siatka powinna być częściowo zatopiona w jeszcze świeżej pierwszej warstwie Sanastof).  Paroprzepuszczalność, w połączeniu z innymi właściwościami fizyko-chemicznymi produktu, sprawiają, że powłoki   Sanastof stanowią idealne podłoże pod każdego rodzaju farbę, a w szczególności farby mineralne na bazie krzemianu potasu lub wapna gaszonego. Sanastof to oddychająca powłoka o niskim module sprężystości zalecana we wszystkich naszych systemach osuszania na bazie produktów: Sanatigh, Caleosana, Sanawarme, Unisan, Intosana

Dopuszczalne typy podłoża

Tynk – Beton – Zaprawy cementowe, wapienne i mieszane – Cegła

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania.

Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: + 6 / +30 °C
Żywotność: > 180 min
Wymieszać z wodą: 25 – 28 %
Maksymalna średnica kruszywa: 0.9 mm

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie
UNI EN 1015-11
> 3 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie
UNI EN 1015-11
1,5 N/mm²
Przyczepność
UNI EN 1542
0.35 N/mm²
Absorpcja kapilarna
UNI EN 1015-18
0.73 kg•h^0.5/ m²
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej
UNI EN 1015-19
13,6 μm
Ciepło właściwe
UNI EN 1745
1 kJ/kgK
Przewodność cieplna0.297 W/m*K
Gęstość objętościowa
UNI EN 1015-6
1300 kg/m³
Całkowita zawartość materiałów z recyklingu
UNI EN 14021:2016
2,6%

Zużycie

Około 1,0 kg/m² produktu Sanastof na każdy milimetr grubości do wykonania (średnio 2 -3 kg na każdy metr kwadratowy).

Specyfikacja produktu

Powłoka na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL 3,5, kaolinu o aktywności pucolanowej, wyselekcjonowanych kruszyw, wysoko wytrzymałościowych mikrowłókien, lekkich kruszyw termoizolacyjnych o niskim module sprężystości, w kolorze jasnego orzecha laskowego, typu Sanastof firmy Azichem Srl, z certyfikatem CE zgodnie z normą 998/1, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i bardzo niskiej emisji LZO (KLASA A+), nakładana ręcznie lub agregatem tynkarskim i wykańczana pacą lub szpachelką. Przed nałożeniem produktu odpowiednio przygotować podłoże tak aby było czyste, lekko zwilżone wodą, wolne od kurzu, odrywających się fragmentów starych powłok.

Zużycie powłoki Sanastof 1,2 kg/m2/mm grubości. Parametry techniczne produktu Sanastof firmyAzichem srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 1015-18): 0.73 kg•h^0.5/m²
 • Ciepło właściwe (UNI EN 1745): 1 kJ/kgK
 • Przewodność cieplna: 0 297 W/m*K
 • Całkowita zawartość materiału z recyklingu (UNI EN 14021: 2016): 2.6 %
 • Przyczepność (UNI EN 1542): 0.35 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 1300 kg/m³
 • Wytrzymałość na ściskanie (UNI EN 1015 -11): > 3 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie (UNI EN 1015 -11): 1.5 N/mm²
 • Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (UNI EN 1015-19): 13,6 μ

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie pod aplikację produktu muszą być czyste, wolne od zanieczyszczeń, kurzu, odspajających się fragmentów starych powłok itp. Gładkie podłoża muszą być chropowate (chropowatość >= 1 mm). Jeśli po oczyszczeniu i nadaniu chropowatości, podłoże jest nadal zakurzone i kruche, należy usunąć na sucho, za pomocą kielni-szczotki lub wspomóc operację usuwania wodą, wszystkie odspajające się fragmenty starych powłok i pyłu, następnie zaimpregnować podłoże emulsją wodną Protech Fix AC nakładając dwie grube warstwy produktu, przy czym druga warstwa jest nakładana bezpośrednio przed aplikacją Sanastof techniką „mokre na mokre” (zużycie Protech Fix AC podczas gruntowania wynosi od 120 do 250 g/m2). Przed aplikacją należy odpowiednio zwilżyć podłoże wodą i powtórzyć tę czynność kilkakrotnie w przypadku bardzo porowatych i chłonnych podłoży lub w gorącym i suchym klimacie.

Sposób użycia

Do mieszalnika wlać około 2/3 wody zarobowej. Stopniowo dodawać Sanastof i pozostałą wodę; mieszać, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek mieszanki o plastycznej konsystencji, dającej się rozprowadzić płaską metalową pacą lub kielnią zarówno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych. Zalecamy mieszanie zaprawy mieszadła pionowego lub mieszadłami o wysokiej wydajności. Przybliżona ilość wymaganej wody zarobowej wynosi 25-28% wagowo (6,25-7 litrów na 25 kg worek). Nakładać kielnią lub szpachelką i wykończyć pacą, pacą z gąbką lub szpachelką. Optymalne wykończenie uzyskuje się nakładając Sanastof w dwóch warstwach (druga warstwa musi być nałożona po wyschnięciu pierwszej). Wykończenie kielnią pozwala uzyskać efekt „postarzenia”. Wykończenie kielnią podkreśla uziarnienie produktu. Na bardzo niejednorodnych podłożach (pęknięcia, przerwy, nieciągłości) i w trudnych warunkach pracy   zaleca się umieszczenie między pierwszą a drugą warstwą siatki Armaglass 160 z odpornego na alkalia włókna szklanego (siatka powinna być częściowo zatopiona w pierwszej, świeżej, warstwie Sanastof). Przedłużone utwardzanie na mokro i odpowiednie zabezpieczenie świeżych powierzchni przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczu i wiatru są niezbędne do prawidłowego utwardzania.

Metody aplikacji

Kielnia – Paca – Agregat tynkarski – Szpachelka – Gąbka

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.