Sanawarme

Tynk izolujący i osuszający, o wysokich właściwościach termoakustycznych

Termiczny tynk mineralny, makroporowaty, o wysokiej izolacyjności termicznej i akustycznej, na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL 3,5, naturalnych spoiw hydraulicznych o niskiej zawartości soli rozpuszczalnych, mączki marmurowej, kaolinu, soli Vichy, perlitu ekspandowanego, mączki korkowej, naturalnego włókna zapobiegającego pękaniu i specjalnych środków przeciw zasoleniu, stosowany do osuszania, termicznej i wilgotnościowej renowacji budynków i murów, w budownictwie ekologicznym, w nowych budynkach i przy naprawie budynków zabytkowych. Nadaje się do przygotowania "płaszcza mineralnego”. Zaprawa tynkarska o gwarantowanych właściwościach izolacyjnych zgodnie z normą UNI EN 998/1: klasa T1 (najwyższa klasa izolacji termicznej). Po dodaniu wody, pozwala na wykonanie lekkich, wysoce izolowanych termicznie i akustycznie jastrychów podkładowych w projektach budownictwa ekologicznego oraz w renowacji budynków zabytkowych i historycznych.

ECO EN 14021-2016
Klasa energetyczna
CE T1 EN 998-1

Składniki: Jednoskładnikowa
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Jasny orzech
Opakowania i pojemność: Worek 13 kg – Paleta: 50 x (Worek 13 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Sanawarme to najwyższe technologiczne osiągnięcie firmy Azichem w dziedzinie tynków i wylewek termoizolacyjnych. Sanawarme charakteryzuje się wysoką higroskopijnością, oddychalnością i właściwościami izolacji termicznej/akustycznej. Jest to naturalna, biobudowlana „mineralna powłoka termiczna (płaszcz)”, nie zawierająca spoiw hydraulicznych o potencjalnej szkodliwości, żywic, rozpuszczalników i materiałów radioaktywnych. Sanawarme jest szczególnie odpowiedni do pochłaniania i rozpraszania energii akustycznej ze względu na porowatość i specjalne lekkie kruszywa zawarte w produkcie. Przy wysokich częstotliwościach osiąga wartości tłumienia bliskie 1/3 emisji akustycznej, z interesującymi perspektywami w odniesieniu do poprawy właściwości akustycznych wnętrz (raport z testu nr 214705 z dnia 03.08.2006 r. wydany przez Instytut Giordano).

Zastosowanie

Wykonywanie powłok tynkarskich zarówno w nowych budynkach, jak i podczas renowacji i odnawiania starych budynków. Ochrona przed kondensacją i wilgocią w pomieszczeniach wewnętrznych, naziemnych i piwnicznych. Izolacja mostków termicznych. Wykonywanie ekologicznych wylewek budowlanych o wysokich właściwościach termoakustycznych, wylewek termicznych w budynkach mieszkalnych, publicznych i hotelowych, sal konferencyjnych, sal koncertowych i wszystkich środowisk, które muszą być dobrze odizolowane od otaczającego środowiska.

Dopuszczalne typy podłoża

Tynk – Beton – Zaprawy cementowe, wapienne i mieszane – Prefabrykaty – Drewno – Włókno-cement – Tuf – Mur mieszany – Mur z cegły – Mur z kamienia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania.

Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.

Główne parametry

Aplikować w dwóch warstwach
Materiał w 100% ekologiczny
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: +8 / +30 °C
Żywotność: 60- 75 min
Wymieszać z wodą: 55- 62 %
Maksymalna średnica kruszywa: 2.5 mm
Produkt wyróżniony
Minimalna zalecana grubość: 3 cm
Maksymalna zalecana grubość: 10 cm

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie
UNI EN 1015-11
> 3 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
UNI EN 1015-11
> 1 N/mm²
Przyczepność
UNI EN 1542
0.18 N/mm²
Absorpcja kapilarna
UNI EN 1015-18
0.35 kg•h^0.5/ m²
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej
UNI EN 1015-19
9 μ
Współczynnik przewodzenia ciepła
λ UNI EN 1745 – EN 12664
0.077 W/m*K
Ciepło właściwe
UNI EN 1745
1 kJ/kgK
Gęstość
UNI EN 1015-6
~ 400 kg/m³
Moduł sprężystości
EN 13412
< 3000 N/mm²
Klasa reakcji na ogień
EN 13501-1
A1
Całkowita zawartość materiałów z recyklingu
UNI EN 14021:2016
4,9%

Zużycie

Około 4,0- 4,5 kg/m² produktu Sanawarme na każdy centymetr grubości do wykonania.

Specyfikacja produktu

Ręczna lub maszynowa aplikacja oddychającego, osuszającego, termoizolacyjnego, dźwiękoszczelnego tynku, typu Sanawarme firmy Azichem Srl, certyfikowanego zgodnie z normą EN 998/1 (KLASA TERMICZNA T1), o bardzo niskiej emisji LZO (KLASA A+), wykonanego w specjalnej formule na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL 3,5, mączki marmurowej  Botticino, kaolinu, kalcynowanej kazeiny, soli Vichy, węglanu wapnia, perlitu ekspandowanego, mączki korkowej, mikrowłókien zapobiegających pękaniu i specjalnych środków przeciw zasoleniu. Tynk termiczny musi być nakładany na specjalny zagęszczoną, oddychającą, zapobiegającą zasoleniu obrzutę typu Untersana firmy AZICHEM srl.

Parametry techniczne termoizolacyjnego tynku osuszającego Sanawarme firmy Azichem Srl:

 • Wytrzymałość na ściskanie (UNI EN 1015 -11): > 1,5 N/mm²
 • Moduł sprężystości (UNI- EN 13412): < 3000 N/mm²
 • Absorpcja Kapilarna (UNI EN 1015-18): 0,35 kg•h^0,5/m2
 • Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (UNI EN 1015- 19): μ 9
 • Gęstość objętościowa: ~ 400 kg/m3
 • Współczynnik przewodzenia ciepła  (EN 1745): 0,077 W/mK
 • Reakcja na ogień: A1
 • Przyczepność (UNI EN 1542): 0,18/Nmm2

Informacje dodatkowe

CAM – MINIMALNE KRYTERIA ŚRODOWISKOWE

Sanawarme to produkt, będący częścią systemu izolacji termicznej SANAWALL.

Jest to materiał posiadający certyfikat CE;

 • nie zawiera środków zmniejszających palność;
 • nie zawiera środków spieniających na bazie żywic ekspandowalnych;
 • nie zawiera katalizatorów ołowiu;
 • nie zawiera niebezpiecznych materiałów i może być poddany recyklingowi jako materiał obojętny po zużyciu;

Zawiera materiał pochodzący z recyklingu z certyfikatem CERTIMAC – MTIC INTERCERT.

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

W razie konieczności usunąć odspajające się fragmenty starego tynku. Ściany pod aplikację produktu muszą być czyste, nieuszkodzone, wolne od zabrudzeń, kurzu, kruszących się lub luźnych części i odpowiednio nasycone wodą do nasyconego przy suchej powierzchni”. W przypadku obecności wykwitów i powierzchownych plam solnych konieczne będzie ich ostrożne usunięcie za pomocą technik suchych (skrobanie, piaskowanie) lub za pomocą detergentu solnego Deterg-A w postaci roztworu o stosunku 1:4 z wodą lub poprzez zastosowanie okładów z glinki. W trudniejszych przypadkach należy użyć specjalnego środka przeciw zasoleniu w postaci roztworu wodnego, Sanareg, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie produktu.

Sposób użycia

Wstępna zaprawa powierzchni z użyciem oddychającego tynku wykonanego z Untersaną. Zaprawa naniesiona przez natrysk, powinna utworzyć chropowatą, pomarszczoną powierzchnię, która ułatwi przyczepność kolejnego tynku, który należy nałożyć w ciągu 2-3 dni. W przypadku powierzchni drewnianych należy przymocować do podłoża siatkę z ocynkowanego drutu stalowego o średnicy 2 mm i oczkach 5×5 cm, w odległości 2-3 mm od powierzchni. Natrysnąć produkt Untersana ręcznie lub za pomocą maszyny tynkarskiej, aby stworzyć szorstką powierzchnię, ułatwiającą nakładanie i poprawiającą przyczepność Sanawarme. Podczas montażu izolacji termicznej Sanawarme na murze betonowym zalecamy zastosowanie kleju Repar Plug. Nakładać mieszankę ręcznie (kielnia, paca) lub z użyciem mechanicznego sprzętu natryskującego. W przypadku aplikacji za pomocą agregatu tynkarskiego w celu umożliwienia odpowiedniego i jednorodnego wymieszania produktu, nie zalecamy stosowania maszyn o cyklu ciągłym. Przygotować tynk dodając Sanawarme do wody zarobowej, około 53% wagowo (około 7 – 7,5 litra na 13 kg worek). Dokładnie wymieszać, aż do uzyskania jednorodnej, kremowej, lekkiej, pozbawionej grudek mieszanki przypominającej „zwartą pianę”. Nakładać agregatem tynkarskim (typu PFT model G4 lub podobnym wyposażonym w pompę do lekkich tynków), o grubości wymaganej przez obliczenia termiczne. W przypadku małych powierzchni można go również nakładać ręcznie za pomocą prostej listwy i kielni. Wyrównać otynkowane powierzchnie za pomocą Sanastof, przy przybliżonym zużyciu 4 kg/m². „Zatopić” siatkę z włókna szklanego Armaglass 160 w warstwie wykończeniowej. Nakładanie kolejnych oddychających farb lub tynków (z serii SANAFARBE, SANAXIL lub PROTECH SIL) może nastąpić po około 28 dniach; w każdym razie po odpowiednim utwardzeniu warstwy podkładowej i w zależności od warunków środowiskowych i utraty początkowej zasadowości. Powierzchnie świeżo pokryte tynkiem muszą być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczu i wiatru, a także należy pamiętać o nawilżaniu podczas procesu utwardzania. Do tworzenia akustycznych wylewek podłogowych należy zawsze wcześniej przygotować rzędne i pasy odniesienia z drewna, aluminium lub z samego Sanawarme (w tym ostatnim przypadku należy poczekać, aż produkt całkowicie wyschnie). Zalecamy rozmieszczenie pasów, maksymalnie co 2,5 metra. Wylać Sanawarme, wypełniając obszar ograniczony taśmami, usunąć drewno lub aluminium dopiero wtedy, gdy wylewka zacznie twardnieć, a uwolnione krawędzie nie będą się uginać. Gdy wylewka wykonana z Sanalit zakrywa instalację należy zawsze wzmocnić obszar nad instalacją i obszar bezpośrednio wokół niej, stosując siatkę ze stali ocynkowanej lub siatkę Armaglass Intotech 225. Minimalna grubość Sanawarme nad instalacją musi wynosić 2 cm. Grubość i ewentualne wzmocnienie podłoża wykonanego z Sanawarme należy określić na podstawie obciążeń. Maksymalna grubość Sanawarme wynosi 6 cm; w przypadku większych grubości należy wylewać Sanawarme w kilku warstwach, pozostawiając pierwszą warstwę bardzo szorstką (zalecamy „rowkowanie” pierwszej warstwy) i wylewając kolejną warstwę po około 24 godzinach, zwilżając wcześniej powierzchnię styku w celu zwiększenia przyczepności między warstwami. Wygładzić wylewkę i wyrównać powierzchnie plastikową pacą, bez ściskania, aby zachować porowatość i lekkość produktu. Sanawarme nadaje się również do pompowania, ale bez sprężarki i bez objętościowego dozowania mieszanki (wymagana jest całkowita kontrola mieszania, podczas gdy produkt wchodzi do obwodu pompowania; w takiej sytuacji produkt musi być idealnie wymieszany, jednorodny i nie zawierać grudek). Gdy całkowita grubość tynku przekracza 4 cm należy przewidzieć zastosowanie odpowiedniej siatki wzmacniającej tynku, takiej jak Armaglass Intotech 225, połączonej z podłożem szklanymi łącznikami (typu Armaglass Connector) lub stalowymi łącznikami (typu Helix Steel AISI 304).

Metody aplikacji

Kielnia – Agregat tynkarski – Pompa – Listwa

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.