Sanaxil I – Term

Antykondensacyjny, naprawczy tynk termoizolacyjny, silikatowo-potasowy

Powłoka mineralna oparta na krzemianach potasu, przeznaczona do nakładania szpachlą na powierzchniach wewnętrznych oraz zewnętrznych. Charakteryzuje się wyjątkowo wysoką przyczepnością do podłoży porowatych, zarówno ze względu na mieszankę tworzących ją minerałów, jak i dzięki wiązaniom chemicznym. Zapobiega zjawisku skraplania oraz ma właściwości izolacyjne (dzięki dodatkowi pustych w środku mikrosfer szklanych 3M Glass Bubble, przewodność cieplna wynosi 0,08 W/mK), natomiast dzięki naturalnemu, zasadowemu pH krzemianu potasu jest również jest wysoko odporna na pleśń i mikroorganizmy. Ze względu na swój mineralny charakter, Sanaxil I - Therm stanowi rewolucję w podejściu do kwestii przyczepności do podłoża, ponieważ głęboko wnika w porowatą strukturę ściany, a następnie reaguje z jej składnikami i tworzy unikatowe, nierozpuszczalne wiązanie. Ostateczny efekt wizualny, jaki daje Sanaxil I Therm zależy od dostępnego uziarnienia i zazwyczaj jest podobny do efektu nałożenia tradycyjnego tynku.

CE EN 15824

Składniki: Jednoskładnikowy
Dostępne kolory: Zapytaj o dostępne kolory – Wzornik kolorów Azichem
Opakowania i pojemność: Wiadro 22 kg

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Produkt nie tworzy filmu, w związku z tym nie odkleja się i nie łuszczy. Zapewnia również doskonałą hydrofobowość przy równoczesnej wysokiej przepuszczalności pary wodnej, uzyskiwanej dzięki porowatej i mikrokrystalicznej strukturze, idealnie kompatybilnej z zaprawami, tynkami oraz innymi, powszechnie stosowanymi elementami obiektów murowych. Parametry fizyko-mechaniczne oraz trwałość uzupełnia szeroka gama równie trwałych kolorów. Te właściwości oraz łatwa i praktyczna aplikacja sprawiają, iż produkt jest wyjątkowo uniwersalny i można go dostosować do wszelkich wymagań projektowych.

Zastosowanie

Powłoki ochronne i naprawcze, oparte na stabilizowanych krzemianach potasu, wykonywane na powierzchniach pionowych i poziomych. Wszystkie produkty z serii Sanaxil I są niepodatne na pleśń. Dzięki swoim właściwościom, produkt jest również polecany do stosowania w zewnętrznych systemach izolacji termicznej.

Dopuszczalne typy podłoża

Tynki – Beton – Zaprawy cementowe, wapienne i mieszane – Cement włóknisty

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie nakładać na powierzchnie gipsowe, nieutwardzone, wilgotne lub gorące ani na powierzchnie narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przed aplikacją produktu zabezpieczyć szkło, elementy z malowanego metalu, aluminium, błyszczące płytki itp., ponieważ przypadkowy kontakt z roztworami krzemianów może je zmatowić. W zależności od temperatury w jakiej produkt jest nakładany oraz podczas wysychania i utwardzania, kolory mogą ulec lekkiej zmianie chromatycznej.

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Aplikować w dwóch warstwach
Stosować okulary ochronne
Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt wyróżniony

Parametry techniczne

Oznaczenie przyczepności poprzez odrywanie (Fh)
UNI EN 1542
0,4 MPa
Przepuszczalność pary wodnej
UNI EN ISO 7783-2
0,3369 m
Przepuszczalność wody
UNI EN 1062-3
0,154 kg•h^0,5/m²
Przewodność cieplna
UNI EN 1745
1,17 – 1,28 W/m*K
Reakcja na ogieńF

Zużycie

Orientacyjne zużycie w zależności od wielkości uziarnienia produktu Sanaxil I – Therm:

 • UZIARNIENIE 1 mm: około 1,60 – 2,00 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 1,5 mm: około 2,10 – 2,50 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 2 mm: około 2,50 – 3,20 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 2,2 mm: około 3,00 – 3,60 kg/m².

Specyfikacja produktu

Tynk elewacyjny o właściwościach ochronnych oraz dekoracyjnych, zachowujący zdrowy poziom wilgotności i przeznaczony do murów otynkowanych. Produkt do nakładania kielnią lub pacą w dwóch warstwach. Mineralny i nietoksyczny tynk wykończeniowy, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, niepodatny na pleśń, przeznaczony do budownictwa ekologicznego, na bazie stabilizowanego krzemianu potasu, sproszkowanego marmuru botticino, naturalnych pigmentów i pustych mikrosfer szklanych (3M Glass Bubble), typu Sanaxil I THERM. Wyrób otrzymał certyfikat zgodnie z normą EN 15824 i jest przeznaczony do aplikacji na podłożach, na których zastosowano utrwalacz Sanaxil Fix produkcji AZICHEM Srl.

Przybliżone zużycie:

 • UZIARNIENIE 1 mm: około 1,60 – 2,00 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 1,5 mm: około 2,10 – 2,50 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 2 mm: około 2,50 – 3,20 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 2,2 mm: około 3,00 – 3,60 kg/m².

Parametry techniczne gładzi szpachlowej Sanaxil I THERM produkcji Azichem Srl:

 • Przewodność cieplna UNI EN 1745: 1,17 – 1,28 W/m*K
 • Pomiar przyczepności przez odrywanie (Fh) UNI EN 1542: 0,4 MPa
 • Przepuszczalność wody UNI EN 1062-3: 0 154 kg•h^0,5/m²
 • Przepuszczalność pary wodnej UNI EN ISO 7783-2: 0,3369 m

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią. Wyrób przechowywać w temperaturze od +5°C do +35°C.

Kod celny: 3214 9000

Przygotowanie podłoża

Kamień, mury, beton i wszelkie rodzaje tynku. System Sanaxil I – Therm można nakładać bezpośrednio na powierzchnie pomalowane farbami mineralnymi lub nowe. Jeżeli na podłożu znajdują się pozostałości farb organicznych (zmywalnych, rozpuszczalnikowych, itp.), przed nałożeniem produktu należy je usunąć metodą zrywania lub piaskowania. Ponadto, nigdy nie nakładać produktu na podłoże gipsowe, w pełnym słońcu ani na gorące lub wilgotne powierzchnie murowe. Futryny, drzwi, okna, podłogi oraz inne powierzchnie, na które produkt nie będzie nakładany należy zabezpieczyć, ponieważ krzemiany działają niszcząco na szkło, metal, ceramikę, glazurę, farby, marmur oraz granit. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych może się okazać konieczne wykonanie zabezpieczenia powierzchni podczas nakładania i schnięcia powłoki. Nigdy nie mieszać produktu z innymi farbami niemineralnymi. NOWE PODŁOŻA Nałożyć jedną warstwę utrwalacza Protech Fix AC – Therm, rozcieńczonego z wodą w proporcji od 20% do 50%, w zależności od chłonności podłoża. STARE PODŁOŻA Usunąć stare powłoki malarskie metodą szczotkowania, wypełnić ewentualne otwory lub nierówności ściany odpowiednim materiałem, następnie nałożyć utrwalający impregnat Protech Fix AC – Therm rozcieńczony z wodą w proporcji od 20% do 50%, w zależności od chłonności podłoża.

Sposób użycia

Produkt gotowy do użytku. W razie potrzeby dodać niewielką ilość wody i powoli wymieszać. Nałożyć szpachlą ze stali nierdzewnej jedną warstwę powłoki o grubości równej wymiarowi granulek dodanych do produktu. Przetrzeć pacą w celu usunięcia ewentualnego nadmiaru materiału. Po lekkim przeschnięciu powłoki należy użyć pacy plastikowej wykonując ruchy koliste, tak aby zagęścić i wyrównać warstwę oraz uzyskać efekt standardowego tynku. Na dużych powierzchniach zaleca się nakładanie produktu z tej samej partii. Produkt zawsze nakładać metodą „mokre na mokre”, tak aby uniknąć śladów łączenia. Wydajność podana w Zużyciu dotyczy podłoży gładkich i ma charakter orientacyjny. Rzeczywiste zużycie należy obliczyć w oparciu o test praktyczny.

Metody aplikacji

Kielnia – Paca z gąbką – Szpachla

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.