Untersana

Obrzutka tynkarska na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL 3,5, odporna na działanie soli

Wstępnie zmieszana, jednoskładnikowa zaprawa wymagająca jedynie dodatku wody zarobowej, obrzutka tynkarska do wykonywania tynków naprawczych, osuszających, termoizolacyjnych i zapobiegających kondensacji; produkty: Intosana, Sanatigh, Sanawarme i Caleosana to tynki, stworzone specjalnie z myślą o zdrowotności nowych budowli, pracach budowlanych w budownictwie ekologicznym w istniejących budynkach, a także renowacji budynków o szczególnym znaczeniu historycznym i zabytkowym.

CE R EN 998-1
ECO EN 14021-2016
Klasa energetyczna

Składniki: Jednoskładnikowa
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Jasnoszary
Opakowania i pojemność:  Worek 25 kg – Paleta: 50 x (Worek 25 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Untersana jest wstępnie zmieszaną proszkową zaprawą składającą się ze spoiw hydraulicznych, odpornych na sole siarczanowe, wybranych kruszyw krzemionkowo – wapiennych o odpowiednim uziarnieniu, kaolinu i mikrokrzemianów o bardzo wysokiej reaktywności pucolanowej, inhibitorów krystalizacji i specjalnych dodatków, które zwiększają przyczepność do podłoża i silnie ograniczają przepływ cieczy z zawartymi w nich solami. Nie zawiera rozpuszczalników, rozcieńczalników ani innych substancji, które uwalniają znaczne ilości LZO (lotnych związków organicznych). Untersana zapewnia silne „zakotwienie” na surowym podłożu, pełny kontakt z podłożem oraz hamowanie krystalizacji na styku podłoża – muru i obrzutki tynkarskiej. Untersana umożliwia jedynie lekką wymianę osmotyczną wody przez zasysanie, jednocześnie zapewniając wysoką przepuszczalność pary wodnej. Untersana doskonale współpracuje z zaprawami murarskimi i została opracowana na bazie specjalnych spoiw całkowicie odpornych na sole siarczanowe. Te cechy sprawiają, że Untersana jest idealną, wstępnie zmieszaną zaprawą do wykonywania obrzutki tynkarskiej w pracach renowacyjnych, osuszających, termoizolacyjnych i zapobiegających kondensacji, o specyficznych właściwościach zapobiegających powstawaniu soli.

Zastosowanie

Obrzutka o właściwościach zapobiegających powstawaniu soli (nanoszona przez „natrysk” lub ręcznie „obrzucając” kielnią) w celu tworzenia warstwy adhezyjnej, umożliwiającej przyleganie kolejnych tynków na bazie wapna suchowiążącego lub hydraulicznego. Produkt szczególnie polecany do stosowania na murach mających kontakt z wilgotnym gruntem, narażonych na kapilarne podciąganie wilgoci, w pomieszczeniach piwnicznych, na murach o wysokim stężeniu soli (stajnie, środowiska morskie, środowiska morskie, zalewowe: w tych środowiskach o wysokim stężeniu soli często zaleca się nałożenie podwójnej warstwy produktu o łącznej grubości od 8 do 12 mm). Wyrównywanie murów z kamienia i cegły.

Dopuszczalne typy podłoża

Cegła – Mur mieszany – Mur z cegły – Mur z kamienia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania.

Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Temperatura aplikacji: +5 / +30 °C
Żywotność: 60 min
Wymieszać z wodą: 18- 20 %
Maksymalna średnica kruszywa: 1.5 mm
Minimalna zalecana grubość: 4 mm

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie
UNI EN 1015-11
> 10 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie
UNI EN 1015-11
> 3 N/mm²
Przyczepność
UNI EN 1015-12
> 1 N/mm²
Absorpcja kapilarna
UNI EN 1015-18
0.48 kg•h^0.5/ m²
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej
UNI EN 1015-19
14 μ
Współczynnik przewodzenia ciepła λ0,298 W/(m*K)
Ciepło właściwe
UNI EN 1745
1 kJ/kgK
Gęstość objętościowa
UNI EN 1015-6
1650 kg/m³
Moduł sprężystości
EN 13412
10000 N/mm²
Klasa reakcji na ogień
EN 13501-1
A1
Całkowita zawartość materiałów z recyklingu
UNI EN 14021:2016
2,6%

Zużycie

Około 1,4 kg/m²/mm grubości. Średnio od 4 do 6 kg produktu Untersana na każdy metr kwadratowy powierzchni do obłożenia. Na podłożach o wysokiej zawartości soli może zaistnieć konieczność położenia dwóch warstw obrzutki, przy średnim zużyciu około 10 kg/m2.

Zawartość dodatków

CAM – MINIMALNE KRYTERIA ŚRODOWISKOWE

Untersana to produkt, który jest częścią systemu izolacji termicznej SANAWALL.

 1. Jest to materiał posiadający certyfikat CE;
 2. Jest to materiał mineralny, który:
 • nie zawiera środków zmniejszających palność;
 • nie zawiera środków spieniających na bazie żywic ekspandowalnych;nie zawiera katalizatorów ołowiu;
 • nie zawiera niebezpiecznych materiałów i może być poddany recyklingowi jako materiał obojętny po zużyciu;

3. Zawiera materiał pochodzący z recyklingu z certyfikatem CERTIMAC – MTIC INTERCERT.

Specyfikacja produktu

Obrzutka o właściwościach zapobiegających powstawaniu soli, oddychająca, wykonywana metodą obrzucania (natryskiwania) specjalnego adhezyjnego, osuszającego, ekologicznego tynku, na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL 3,5 i spoiw hydraulicznych odpornych na sole siarczanowe, niewyczuwalnego marmuru, wybranych kruszyw o odpowiednim uziarnieniu, kaoliniu, inhibitorów krystalizacji i specjalnych dodatków, typu Untersana firmy Azichem Srl. Produkt posiada certyfikat CE zgodnie z EN 998/1 (KLASA R). Przed aplikacją dobrze nawilżyć podłoże (powierzchnia sucha nasycona), nadać mu porowatości, usunąć zabrudzenia i kruszące się fragmenty i wyrównać spoiny. Powierzchnia obrzutki musi być szorstka, chropowata i dobrze zwilżona (powierzchnia sucha nasycona), aby umożliwić optymalną przyczepność późniejszej warstwy tynku. Nałożyć kolejny tynk osuszający w ciągu minimalnie 24 i maksymalnie 48 godzin (w temperaturze 20°C); w tym czasie obrzutka wykazuje najwyższe właściwości przyczepne. Zużycie: około 1,4 kg/m²/mm grubości.

Parametry techniczne produktu Untersana firmy Azichem srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 1015-18): 0.48 kg•h^0.5/m²
 • Ciepło właściwe (UNI EN 1745): 1 kJ/kgK
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0 298 W/m*K
 • Całkowita zawartość materiału z recyklingu (UNI EN 14021: 2016): 2.6 %
 • Przyczepność (UNI EN 1015-12): > 1 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 1650 kg/m³
 • Moduł sprężystości (EN 13412): 10000 N/mm²
 • Klasa reakcji na ogień (EN 13501-1): A1
 • Wytrzymałość na ściskanie (UNI EN 1015 -11): > 10 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie (UNI EN 1015 -11): > 3 N/mm²
 • Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (UNI EN 1015-19): μ 14

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnię, na której będzie aplikowany produkt, oczyścić, usunąć zabrudzenia, kruszące się i odspajające się fragmenty, kurz itp. oraz oczyścić spoiny. Podłoża z osadem solnym należy poddać działaniu naszego środka odkamieniającego do usuwania osadu DETERG A, rozcieńczonego wodą (patrz karta charakterystyki produktu). Podłoża, na które aplikowany został produkt Deterg-A należy na koniec spłukać wodą. W przypadku suchych podłoży, powierzchnie należy odpowiednio zwilżyć, aby uniknąć odbierania wody z podłoża
w pierwszych etapach utwardzania obrzutki.

Sposób użycia

Wlać do mieszalnika około 2/3 wody zarobowej, dodać Untersana i pozostałą wodę; kontynuować mieszanie aż o uzyskania jednorodnej i bezgrudkowej mieszanki. Woda zarobowa może stanowić od 18 do 20% wagi worka, w zależności od pożądanej konsystencji. Po wymieszaniu, odstawić mieszankę na kilka minut przez aplikacją. Nanieść produkt o plastyczno-płynnej konsystencji na podłoża aplikacyjne, za pomocą pacy i kielni lub agregatu tynkarskiego. Na murach o wysokim stężeniu soli (stajnie, środowisko lagunowe, środowisko morskie) zaleca się zastosowanie podwójnej warstwy zaprawy; odczekać kilka godzin między pierwszą, a drugą aplikacją, nakładając łącznie warstwę o grubości około 8-10 mm. Zabezpieczyć świeże powierzchnie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczem i wiatrem. Zadbać o utwardzanie na mokro, szczególnie latem, utrzymując wilgotną powierzchnię do momentu nałożenia pierwszej warstwy tynku. Aby zapewnić odpowiednią przyczepność kolejnego tynku, należy go nałożyć przed całkowitym stwardnieniem obrzutki Untersana (czyli w ciągu 24-36 godzin).

Metody aplikacji

Kielnia – Paca – Agregat tynkarski

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.