Consilex Idrocon

Hydrofobowy środek konsolidujący do powierzchni murowych

Specjalny, zbilansowany, rozpuszczalnikowy roztwór estrów kwasu krzemowego, silanów i siloksanów o wysokiej zdolności penetracji w podłoża krzemowe, o skutecznym, podwójnym działaniu konsolidującym i hydrofobizującym. Przeznaczony do zabezpieczania, konsolidacji i hydrofobizacji podłoży mineralnych oraz z materiałów ceglanych. Nie zmienia koloru ani przepuszczalności podłoża pod względem powietrza i pary wodnej.

Składniki:  Jednoskładnikowy
Postać: Płyn
Dostępne kolory: Bezbarwny
Opakowania i pojemność: Kanister 5 l – Kanister 10 l – Kanister 25 l – Paleta: 75 x (Kanister 10l)

  • Właściwości i zastosowanie
  • Dane techniczne
  • Specyfikacja
  • Sposób użycia
  • Ostrzeżenia i środki ostrożności
  • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Consilex Idrocon ma podwójne działanie: konsoliduje i hydrofobizuje dzięki specjalnej reakcji krzemionki zawartej w podłożu z wilgocią atmosferyczną. Elementy zabezpieczone za pomocą Consilex Idrocon są lepiej chronione przed wykwitami solnymi, pleśnią, glonami, porostami itp. Ponadto, o wiele mniej się kruszą, a mineralna frakcja murów ulega konsolidacji. Oprócz tego, zwiększa się przyczepność istniejących powłok malarskich oraz powłok innego rodzaju.

Zastosowanie

Zabezpieczanie, konsolidacja oraz hydrofobizacja podłoży mineralnych i z materiałów kamiennych. Produkt przeznaczony do rewitalizacji, który jednocześnie doskonale konsoliduje i usuwa pył zbierający się w szczelinach oraz w sklepieniach wykonanych z cegieł, kamienia lub z materiałów mieszanych, w lokalach restauracyjnych, pomieszczeniach publicznych oraz w zabytkowych miejscach o znaczeniu historycznym.

Dopuszczalne typy podłoża

Tynk – Beton – Zaprawy cementowe, wapienne i mieszane – Płyty gipsowo-kartonowe – Gips – Cement włóknisty – Cegły – Tuf – Mury mieszane – Mury z pustaków – Mury kamienne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu,
w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: +10 / +30 °C

Zużycie

Od 0,20 do 1,00 litra produktu Consilex Idrocon na każdy metr kwadratowy powierzchni, w zależności od stopnia porowatości podłoża.

Specyfikacja produktu

Hydroizolacja i konsolidacja murów i tynków mineralnych poprzez nakładanie pędzlem lub natryskiwanie pod niskim ciśnieniem specjalnego, zbilansowanego i wysoce penetrującego roztworu typu Consilex Idrocon produkcji Azichem Srl. Środek jest wyprodukowany na bazie rozpuszczalnikowego roztworu estrów kwasu krzemowego, silanów i siloksanów o właściwościach hydrofobowych i konsolidujących, który nie wpływa na naturalną przepuszczalność powietrza i pary wodnej powierzchni i nie zmienia ich koloru.
Przed aplikacją produktu należy odpowiednio przygotować podłoże, tak aby było czyste, suche, bez zabrudzeń i substancji mogących przyczynić się do zmniejszenia lub do całkowitego braku przyczepności. Lekko wymyć wstępnie powierzchnię wodą demineralizowaną lub parą, a następnie rozprowadzić produkt natryskiem niskociśnieniowym lub pędzlem o długim włosiu. Nakładać kilkakrotnie metodą „mokre na mokre”. Wykonać kilka prób, aby sprawdzić skuteczność działania konsolidującego.

Przybliżone zużycie: 0,3 – 1,0 l/m2 (zużycie zmienne w zależności od stopnia nasiąkliwości podłoża).

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 9970

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie przeznaczone do aplikacji produktu muszą być czyste, bez zanieczyszczeń, niezapylone itp. Zaleca się wstępne ich umycie wodą demineralizowaną lub parą.

Sposób użycia

Podczas aplikacji podłoże musi być suche. Produkt nakładać bez żadnych modyfikacji jego składu, za pomocą natrysku niskociśnieniowego lub pędzlem o długim włosiu. Pełny efekt konsolidacji uzyskuje się po 2-3 tygodniach od aplikacji. Produkt należy nakładać na zimne powierzchnie, zabezpieczone przed bezpośrednim nasłonecznieniem, w temperaturze od +10 do +30°C.

Metody aplikacji

Pędzel – Natrysk

Czyszczenie przyrządów

Rozpuszczalnik nitro

Dokumentacja techniczna

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.