Floor Tenax Speedy

Wzmocniony włóknami, szybkowiążący mikrobeton do naprawy posadzek

Floor Tenax Speedy to rozlewna, plastyczna/płynna, bardzo szybko utwardzalna zaprawa, stosowana do renowacji i napraw zniszczonych lub uszkodzonych posadzek. Formuła produktu zawiera niezwykle drobny cement o wysokiej wytrzymałości, mikrokrzemionki o działaniu pucolanowym, kruszywa o optymalnej krzywej uziarnienia (0,1÷1,8 mm), specjalne dodatki w postaci mieszanki mikrowłókien READYMESH, zarówno polipropylenowych jak i szklanych. Ta specjalna mieszanka wysokowytrzymałych mikrowłókien zapewnia produktowi wyjątkową redukcję skurczu higrometrycznego, rozpraszanie sił w przypadku dużych i niebezpiecznych naprężeń oraz zwiększoną wiązkość (energię pękania) w porównaniu do tradycyjnych zapraw. Produkt do wymieszenia z niewielką ilością wody w stosunku do cementu (< 0,32). Specjalna formuła Floor Tenax Speedy nadaje pracom naprawczym wytrzymałość mechaniczną, wiązkość, wyjątkową trwałość i bardzo wysoką odporność chemiczno-fizyczną.

CE R4 EN 1504-3

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg

  • Właściwości i zastosowanie
  • Dane techniczne
  • Specyfikacja
  • Sposób użycia
  • Ostrzeżenia i środki ostrożności
  • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Czas urabialności dla Floor Tenax Speedy wynosi około 40 minut, po czym rozpoczyna się proces wiązania, po którym następuje stopniowe utwardzanie. Skurcz higrometryczny jest wyjątkowo niski, co gwarantuje stabilność objętościową wykonanej naprawy. Parametry, które sprawiają, że Floor Tenax Speedy jest wyjątkowym produktem to:

• odporność na obciążenia dynamiczne,

• wytrzymałość zmęczeniowa, wiązkość, wytrzymałość i odporność na obciążenie po zerwaniu,

• bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna na ściskanie (> 90 MPa po 28 dniach),

• bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna na zginanie przy rozciąganiu (> 12,5 MPa po 28 dniach),

• doskonała trwałość i odporność na działanie środków chemicznych.

Zalecana maksymalna grubość: 20 mm (posadzki) 40 mm (wylewanie do szalunków) Zalecana minimalna grubość: 8 mm (posadzki) 25 mm (wylewanie do szalunków)

Zastosowanie

Floor Tenax Speedy ma zastosowanie w naprawach zniszczonych posadzek warstwami o małej grubości (typowe zastosowania w zakresie 8-20 mm), ze względu na wysoką wydajność pod względem wytrzymałości na odkształcenia i na zarysowanie, w szczególności tam, gdzie wymagane jest szybkie otwarcie ruchu lub szybkie wykonywanie innych czynności po aplikacji.

Dominujące obszary zastosowań to:

• szybka naprawa betonowych posadzek przemysłowych z możliwością chodzenia po sześciu godzinach po wylaniu i możliwością jazdy po 24-48 godzinach po aplikacji;

• szybka naprawa dylatacji w posadzkach przemysłowych;

• układanie i mocowanie włazów;

• ogólne naprawy i renowacje konstrukcyjne przeprowadzane przez wylewanie do szalunku.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Cegła

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania.

Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: +5 / +30 °C
Wymieszać z wodą: 11 – 12.5 %
Minimalna zalecana grubość: 8 mm
Maksymalna zalecana grubość: 20mm
Produkt szybkowiążący

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie po 6 godzinach
EN 12190
> 8 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 12 godzinach
EN 12190
> 20 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 24 godzinach
EN 12190
> 50 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
EN 196-1
> 12,5 N/mm²
Wytrzymałość na rozciąganie4 N/mm²
Odporność na ścieranie
UNI EN 13892-3
0.8 cm³/50cm²
Przyczepność
UNI EN 1542
> 2.5 N/mm²
Absorpcja kapilarna
UNI EN 13057
0.38 kg•h^0.5/ m²
Gęstość objętościowa
UNI EN 1015-6
2250 kg/m³
Moduł sprężystości
EN 13412
35000 N/mm²
Produkt:
Parametr:
Floor Tenax
Floor Tenax Speedy
Urabialnośćzaprawa płynnazaprawa płynna
Włókna, minimalny wymiar6mm6mm
Czas urabialnościok. 120 minutok 60 minut
Wytrzymałość na ściskanie po
6 godzinach
0 MPa8 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po
12 godzinach
8 MPa20 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu>35 MPa>50 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po
28 dniach
> 95 MPa> 95 MPa
Odporność na rozciąganie4 MPa4 MPa
Naprawa posadzek przemysłowych:
kryteria wyboru
Grubość 10-20 mm:

Możliwość chodzenia po ok. 12 godzinach

Możliwość jazdy wózkami lekkimi po ok. 24 godzinach

Możliwość jazdy innymi pojazdami po ok. 48 godzinach
Grubość 10-20 mm:

Możliwość chodzenia po ok. 6 godzinach

Możliwość jazdy wózkami lekkimi po ok. 12 godzinach

Możliwość jazdy innymi pojazdami po ok. 24 godzinach

Prowadzić prace naprawcze w dwuosobowych zespołach w sektorach o maks. wielkości 12-16 m2
Naprawa posadzek przemysłowych:
estetyka wykonania
możliwość pojawienia się niejednolitych  kolorów i jasnych wykwitówmożliwość pojawienia się niejednolitych kolorów i  jasnych wykwitów
Inne obszary zastosowania:Ogólne naprawy konstrukcyjne poprzez wylewanie do szalunków grubości od 15 do 30 mmOgólne naprawy konstrukcyjne poprzez wylewanie do szalunków _ grubości od 15 do 30 mm

Wartości fizyko-mechaniczne uzyskane w temperaturze 20°C w warunkach laboratoryjnych; czas urabialności i przydatności do użycia może się różnić w zależności od temperatury w momencie aplikacji.

Zużycie

Około 21 kg/m² Floor Tenax Speedy na każdy centymetr grubości do wykonania (około 2100 kg na każdy metr sześcienny).

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być przygotowane z zastosowaniem skuwania mechanicznego lub wodą pod wysokim ciśnieniem (huydromonitoring) na głębokość nie mniejszą niż 6 mm. Skuwanie podłoża jest operacją absolutnie niezbędną, aby zapewnić dobrą przyczepność nakładanej powłoki. W przypadku uzupełnień lub wykonywania miejscowych napraw, należy przyciąć obrzeża pod kątem prostym za pomocą szlifierki kątowej.

Usunąć z podłoża wszelkie ślady oleju, smaru, detergentów.

Podłoże musi być solidne, czyste, odpowiednio chropowate, bez odprysków i pyłu (usunąć pył i zanieczyszczenia za pomocą odpowiedniego sprzętu). Przemyć powierzchnię wodą pod ciśnieniem.

Przed aplikacją produktu, nasączyć podłoże wodą i usunąć nadmiar wody z powierzchni.

Sposób użycia

Temperatura aplikacji: 5°+ 30°C.

Zdecydowanie zaleca się, zarówno w celu dokładnego wymieszania mieszanki wzmocnionej włóknami, jak i uzyskania optymalnej efektywności prac, użycie mieszadła pionowego o ruchu planetarnym lub mieszadła poziomego z podwójną spiralą.

MIESZANIE: wymieszać całą zawartość worka z wodą pitną w proporcji 11% – 12,5% całkowitej masy zaprawy (w zależności od wymaganej urabialności to ok. 2,75 -313 l na 25 kg worek), aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. Czas mieszania: około 4 minut wysokowydajnym mieszadłem.

W przypadku dużych grubości (np. naprawa włazów) stosować zagęszczanie wibratorem do betonu lub bardzo intensywne ubijanie.

Wyrównać powierzchnię listwą wibracyjną na przygotowanych szablonach.

Po aplikacji zabezpieczyć powierzchnię folią polietylenową lub środkami zapobiegającymi parowaniu. Wspomniane powierzchnie muszą być spryskane wodą zaraz po rozpoczęciu fazy utwardzania powierzchni (zabezpieczenia zapobiegające odparowywaniu wody należy wykonywać wyłącznie jeśli nie planuje się wykonywania innych aplikacji zabezpieczających lub estetyczno-ochronnych: zaleca się kontakt z naszym działem obsługi technicznej w celu uzyskania porady w zakresie najbardziej odpowiedniej metody zabezpieczenia powierzchni i rodzaju produktu, który może być użyty jako środek do pielęgnacji betonu).

W przypadku grubości przekraczającej 20 mm, Floor Tenax Speedy należy układać, wyrównywać i zacierać na odpowiednim podłożu, stosując odpowiednie środki zapewniające przyczepność i zakotwienie do podłoża. Sugerowane metody kotwienia są następujące: zastosowanie specjalnej żywicy epoksydowej do odlewu konstrukcyjnego (Syntech RGS lub Syntech Pavisheer); lub zastosowanie ocynkowanej siatki stalowej o oczkach 5×5 cm z 2 mm drutu, oddalonej od płaszczyzny podłoża o połowę przewidywanej grubości Floor Tenax Speedy i zakotwionej do płaszczyzny za pomocą kotew „L” umieszczonych w specjalnych otworach wypełnionych żywicą Syntech Profix lub gwoździ wbitych „gwoździarką”.

Gdy tylko powierzchnia będzie nadawała się do chodzenia przykryć ją mokrą włókniną i wodoodpornym materiałem i utrzymywać pod przykryciem przez co najmniej 48 godziny.

Produkt jest bardzo bogaty w składniki reaktywne o działaniu krystalizującym, które nadają produktowi wyjątkowe właściwości przyczepne do podłoża. Krystalizacje, mają głównie charakter krzemianowy,w związku z tym na powierzchni mogą pojawić się jaśniejsze wykwity i plamy.

Metody aplikacji

Kielnia – Pompa – Paca – Listwa

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.